dūmai reikšmė

Kas yra dūmai? dū́mai sm. pl. (1); SD121, H degančio daikto kylančios dujos su ne visai sudegusiomis anglies dalelėmis: Dū́mai aukštyn keliasi, tai bus pagada Ps. Atidaryk aukštinį, kad dūmai prasiveržtų Grž. Egliniai dū́mai kartesni, alksniniai – saldesni, neužtroškina Šts. Seniau gyvenome gryčioj su dū́mais Lnkv. Dangus ir žemė dū́mais paėjo Grž. Dūmai virto iš kamino J.Balč. O Mykols darže taip smarkiai svilina kuilį, kad per mylią dū́mai, nei debesiai pasikėlę, saulę su žvaigždėms ir šaltą mėnesį tamsin K.Donel. Dūmais kvepiąs SD49. Dūmų smalktis R. Mėsą į dū́mus pakabinti KI589. Padėk, pana, puikius rūbus, eik į mano juodus dūmus Dkš. O kodėl, bernužėli, dūmẽliai mėlyni? JD872. ^ Nėra namų be dūmų VP35. Kame kaminas, ten ir dūmai Lnk. Svetimi dūmai akis grauž Sch79. Geros akys dūmų nebijo S.Dauk. Saugodamos dūmų, į ugnį įkrisi VP40. Prie dūmų ir šilumos yra B. Be ugnies dū́mų nėra Lp. Kur nameliai, ten dūmẽliai Krkl. ◊ dū́mus pū̃sti į akìs neaiškiai, išsisukinėjant ką sakyti: Supaisysi jo šneką – tik dū́mus į akìs pùčia Vlkv. dū́mais nueĩti [į dañgų] sudegti: Visasturtas dangun dū́mais nuė̃jo Sld. Šimtai tūkstančių tokių brangių širdims kampelių turi dūmais nueiti Pt. dū́mais paléisti sudeginti: Kiek žmonių turto dūmais paleista Pt. kaĩp dū́mai greitai: Oi tie čėsai čėsai, kur jie pasidėjo, kad vienoj adynoj kaip dūmai praėjo Plv. kaĩp pro (per) dū́mus silpnai, sunkiai: Mano akes negerai daboja, kaĩp pro dū́mus Nmč. Atsimenu kaĩp per dū́mus Pš.

dūmai sinonimai

Ką reiškia žodis dūmaka? Visi terminai iš raidės D.