kakta reikšmė

Kas yra kakta? kaktà sf. (4, 2) 1. SD36, R, MŽ, N, K, M, J, BŽ230 veido dalis viršum akių: Jo kakta kieta kaip avino Žem. Kai padavė laišką, tas skaitydamas kaktą raukė, uostus kraipė Žem. Ant kaktos tamsūs draikosi plaukai T.Tilv. Šikšnos kepurę antsimovė ant kãktos Als. Akys kaktoje švietė kaip saulė J.Jabl. Plaukų kakto[je] neraitė S.Dauk. Sako, katras išmintingas, to kaktà raukšlėta Gs. Kaktõs raištis KII210. Jam kulka par kãktą išėjo Skr. Paveikslą jo ant kaktų ir ties namais savais moliavodavo DP455. ^ Akių iš kaktos neišlupsi Ds. Geria net kaktą atmaukęs (kepurę atmaukęs nuo kaktos) Ds. Verkdamas kaktõs niekad neištaisysi Sch109. Rūgštymas visą giminę į kaktą sutraukė (nuo rūgštumo labai susiraukė) TŽV627. Su kakta sienos nepradauši Ėr. Kaktà sienos nepramuši Varn. Bene ant kaktos parašyta, kas jis per vienas? Vlk. Saulė kaktoj, mėnuo pakaušy (plikė) Up. Iš kaktos sviesto netepsi (iš vieno gražumo menka nauda) Ėr, Plt, Vvr. Iš kaktos smetonos nelaižysi MTtVII55. Ir kas gi ... taip drąsios kaktos bus (išdrįs) P. 2. krosnies priekio viršutinė dalis; krosnies angos viršutinė dalis, krosnies anga: Priešakinė pečiaus dalis virš angos yra pečiaus kaktà Jnš. Kakta pečiaus SD35. Pečiaus kaktà labai aprūkus, reikia ištept Lkm. Pečiaus kaktà nusmilkus Pkr. Labai aukšta kaktà, ažtat ir rūksta Ut. Kai daugiau pakūreni, tai ir kakta esti šiulta Vžns. Mūsų pečiaus suiro kaktà Ut. Pečiaus kaktà taikoma prieš langą, kad gaspadinė puodų nesumaišytų Kp. Jum gerai, kai jūsų kaktà didelė, galit viską pasidžiauti Vb. Na, sveteli, ką gi, reiks pabučiuot pečiaus kãktą: pirmą kartą pas mumi atsilankai (juok.) Al. Kam taip užkūrei, kad liepsna net pro kãktą pradėjo lįsti Paį. Uždenk kãktą, kad neitų liepsna lauk Vl. Visą pečių gali ir nemaliavoti, bet kaktą tai reikia: ją visi mato Šl. Kepalas po pečium tiek iškilo, jog par kãktą vos ištraukė Rs. Užkišk kaktą, – išvės pečius Lkč. Pečiaus kaktõ[je] buvo užmūryta pinigų Skr. Padžiauk malkas ant kãktos Ds. Dėd' in kaktos malkas, tepradžius Aps. Padžiauk skepetą ant kãktos Antz. Katė tupi ant kaktos (pečiaus) Pšl. Patrink į pečiaus kãktą skudurą ir nusivalysi batus Sdk. Pakišk blynus po kaktà, kad neatauštų Vl. Sušluok žarijas po kaktà Pžrl. Padėk malkų po kaktà Jrb. Ne gaspadinė, katro neišsisuodina nosės an pečiaus kãktą Trgn. Nuvalyk suodžius nuo kaktos, kad neužsidegtų Šš. Prie kãktos pakabino samtį Ds. ^ Merga paišina kaip pečiaus kakta Ėr. Suodinas kaip pečiaus kakta Kp. Juodas kai pečiaus kaktà Tvr. Baltas kaip pečiaus kaktà Kvr. Naktis tamsi kaip pečiaus kakta rš. 3. Pln ratelio lentelė, prie kurios prisega verpiamų vilnų ar linų kuodelį, verpsčiukas. 4. žr. gakta 1: Rogių kãktos Lš. 5. laivelio priekis: Laivės kaktà Lb. 6. BBEz40,14 stulpas, kolona. ◊ ant kaktõs užrašýti įsiminti: Ažsirašýk an kãktos, kad mano puposan daugiau nelįstum, ba bus bloga! Ml.

kakta sinonimai

Ką reiškia žodis kaktadengtė? Visi terminai iš raidės K.