lįsti reikšmė

Kas yra lįsti? 1. smigti, terptis į vidų 2. skverbtis, eiti į vidų ar iš vidaus 3. skverbiantis nemaloniai veikti, erzinti 4. ateiti į galvą, prisiminti 5. duotis įmauti, įauti, įverti ir pan 6. būti gerai valgomam 7. brautis, veržtis, eiti kur 8. pasidėti, rasti vietą 9. kištis, dalyvauti 10. kibti, įkyriam būti įkyriai meilintis 11. lipti, kopti 12. eiti, važiuoti 13. dygti, kaltis 14. dubti, klimpti 15. tilpti, išsitekti 16. ima pavydas žiūrint 17. temsta 18. labai norisi valgyti 19. būti įkyriam, įgristi 20. rodytis 21. patraukti dėmesį 22. kilti mintyje, sąmonėje 23. duotis išmokti, atminti 24. pataikauti 25. mirti 26. iki valiai 27. įkyrėti, primygtinai ko prašant 28. užeiti priešais 29. norėti daryti tai, ką kitas anksčiau ketino daryti

lįsti sinonimai

Ką reiškia žodis lūdas? Visi terminai iš raidės L.