paršas reikšmė

Kas yra paršas? par̃šas sm. (2) 1. SD290, K, Sn, Kv, Krš meitėlis, kastruotas kuilys: Du paršù inpenėti Zt. Tie kiti paršai kaip liūlės riebūs, gražūs Sk. Pavasarinis paršas LKGI570. Anys kap kada gerai moka už paršùs Pls. Šiemet gerą par̃šą paskerdė Švnč. Anų par̃šas užaugo kaip veršis Šll. Gelda – kur ėda par̃šai Šlu. Ubago par̃šas greit išprūsta Ėr. Kutenk par vasarą paršus, penėsimus rudenį J. Paršas perskel nagus, bet negrumul BB3Moz11,7. ^ Apsiprato kaip paršas su tešla Sd. Ant vestuvių vieni savi, kaip ant kokio par̃šo pagrabo Lg. Da neklauso kai par̃šas! Mžš. Paršą ar prausk, ar neprausk, – vis į purvyną lenda PPr223. Ak tu, paršo koja! – riktelėjo jis įsižeidęs V.Krėv. 2. R, Lz, Sdk paršelis, paršiukas: Kai kiaulė atsiveda paršus, šeiminykė per kvartūką pakramto uodegas, kad niekas nenudyvytų (priet.) Sb. Atkutęs jau paršukelis Žem. ^ Aš ne prastos kiaulės paršas, bet gerų tėvų vaikas KrvP(Mrk). Paršu nebuvęs, kiaule nebūsi PPr273. Daug bėdos bobai su paršu, o kas bus, kai iš paršo kiaulė išaugs?! KrvP(Dl). 3. scom. menk. apie nesubrendusį, maža išmanantį žmogų: Ką jin, tokia par̃šas, išmano! Pc. Tylėk, parše, ką čia dabar plepi! Vl. Ir eina visur garsas, kad tu esi paršas KrvP(Krn). Mes ne toki kiaulės, kap i kitų paršai Bgt. ^ Eik tu, par̃šo luite! Štk. 4. kuilys: Kiaulė ūža, reik varyti pry par̃šo Mžk. Vežiau kiaulę prie par̃šo NmŽ. 5. audžiant padaryta klaida: Kad ausdama skersai paršauna, sako: pridirbai paršų Skdv. Neskubink verti [audeklą], žiūrėk, kad par̃šų nepridarytum! Škn.

paršas sinonimai

Ką reiškia žodis paršaudyti? Visi terminai iš raidės P.