garsas reikšmė

Kas yra garsas? 1 gar̃sas sm. (4, 2) KBII52 1. ausimis sugaunamas oro virpėjimas, balsas; skardas, aidas: Daiktas be garso nukrito žemėn P.Cvir. Kažką pažįstamą pagauna Ignotas muzikos garsuose rš. Įpink į giesmę darbo žygį, mašinų ūžesio garsus K.Kors. Mažiausią garselį šikšnosparnis girdi J.Jabl. O laukus visur bei pievas skambino gar̃sai K.Donel. Garso aukštį, arba toną, nusako virpėjimų dažnumas Enc. Kad dainuo[ja], zvanija, gar̃sas eina J. Atmuša gar̃sas miške, t. y. gar̃sas eina į mišką J. Girioje nebuvo nei jokio garso girdėti KII12. Ji viena visu garsù (labai garsiai) šneka Gs. Į vario vartus šoviau, į svirną gar̃sas ėjo JV255. Oi jūs, striūnos, striūnos, duokit skripkai garsą DvD62. ^ Be garso ir miškas kurčias Grk. Svetimoj girioj didesnis gar̃sas Trgn. 2. žinia, gandas, girdas: Gar̃sas lėkė per miestą KI318. Šimas paleidė garsą, kad numirė anas BsPII299. Jis turi garsą turtingo žmogaus BŽ522. Eina garsas Prūsų žemės – žirgą reik balnoti Mair. Nė jokio gar̃so nėra apie jįjį J. Eina garsaĩ, kad jau negyvas Gs. Paskui visoki garsaĩ (paskalos) pasklido Gs. Garbės garsas nusklis į visus kraštus pasaulės S.Dauk. O ir parnešė močiutei garselį, ale nelabai gerą JD582. Garsas manęsp atėjo BB1Moz18,21. ║ garbė: Niekam pasauly aš nepavydžiu nei didžio turto, nei garso didžio rš. 3. muzikos instrumentų dalis balsui išduoti: Armonikos garsai, arba tonai (klepai) Ss. Skripkos garsaĩ (plyšiai, panašūs į raidę S iš abiejų stygų pusių) Ss. 4. gram. žodžio dalis: Garsą girdime tariant, raidę matome parašytą J.Jabl. Mūsų kalbos garsai skiriasi į balsius, dvibalsius ir priebalsius J.Jabl.
2 gar̃sas, -à adj. (4) žr. garsus: Prašau paklausyti ... labai garso gimimo piršlio gyvenimo ir mirimo LTI147. Neškiva garsą žodelį pas senąjį tėvelį JD1131. Sužvink garsù balseliu JD1160. Šaukė garsu balsu ChNe9,4.

garsas sinonimai

garsas antonimai

garsas junginiai

  • (trimito) garsas, (trimito) garsas, pyptelėjimas, skardus/šaižus garsas, šaižus garsas
  • Erdvinis garsas, Tikras garsas (1994 Foje albumas)
Ką reiškia žodis garsažodis? Visi terminai iš raidės G.