šneka reikšmė

Kas yra šneka? šnekà sf. (4) Š, Rtr, (2) 1. L, KŽ minčių reiškimo žodžiais sistema, kalba: Man gražiausia tai lietuvių šnekà Plut. Žinai, neprigimta šnekà, tai greitai pamiršti Pv. Su žydu susikalbu, vokiškai moku, dar moku lenkišką šnẽką Št. Mama, ar negali gi išmokt dabarykščios šnekõs?! Čb. Šnekà (instr.) kraštas tiktai gyvas kaip tas kūnas dvasia savo Gmž. Tas vaikas jo mokėjo daug šnekų̃ LB202. Paparčio žiedas jam užsikabino už vyžos, ir jis visų šnekàs supranta (ps.) Pv. Naujų šnekų nepramanė, kokias rado, ir paliko: šnekos visos jam patiko A1884,315. | Vis tiek kožnas savo šnẽką turi: ir paukštis, ir žvėrukas Pv. ║ gebėjimas reikšti mintis žodžiais: Žirgas turėjo žmogaus išmintį, akimi mirkčiojo, ausimi karpė, tik šnekos jam trūko BsMtII260(Vlkv). 2. kas šnekama, sakoma kitam: Šnekõs jam netrūksta DŽ. Netiko jai tėvo šnẽkos NdŽ. Teta Kunigėliui savo šneka neįtiko S.Čiurl. Kai boba įsišnekėjo, tai ir galo nebėra jos šnẽkai KŽ(Š). Susiedą prašydavo [piršliu būti], katras šnekõs daugiau turi Mžš. Jei daro vienaip, o šneka kitap, tai jis savo šnekom tik akis dumia Lš. Tuščios šnekos rš. Su šnekà ji viską padaro (apie tinginę, turinčią gerą liežuvį) Skdv. Gana jau gana, vaikel, su savo tokia šnekà! Grž. Tegu tave galas su tavo šnekele! LTR(Smn). Valig vaikų ir šnekà Dbk. Žmogus šnekõs pilnas Upt. Kas čia tavo do šnekà: nė mū, nė be Kt. Po šnẽkos supranti vyrišką Rt. ^ Iš šnekõs pažinsi žmogų DŽ. Iš šnekos aniolas, iš darbų velnias LTR(Grk). Jis per savo šnekàs nepaeina (labai daug šneka) Snt. Daugiau šnekos kaip naudos LMD(Srd). Tos šnekẽlės daug, ale naudos nėr Bgt. Tegu šneka: šnekà šnekõs nepavys (šnekos nesibaigs) Dkš. Kokia galva, tokia ir šnekà Ukm. Kas kraštas, tai mada, kas laikas, tai šnekà Erž. Šnekõs jau tę kai molio (labai daug) Jrb. Jei iš šnekõs galėt gyvent, tai visi būt bagoti Pš. ║ NdŽ, Brž pokalbis, pašnekesys: Pradėti, užvesti šnẽką NdŽ. Šneka nesimezga rš. Nelimpa šneka rš. Jis nesileidžia in šnekàs Ūd. Ji tyliai žiūrėjo į visus, nesikišo į šneką V.Bub. Jauniej su senais nenori nei šnekõs turėtie Nmj. Kad abu pasgėrę, tai tada šnẽkos nesibaigia Grv. Vyrai sueina – šnekõs nėra, o bobos šnekõs turi Gg. Jis šnekõj tik save girt, o kitą išpeikt Stk. I paršiuką turì, i šuniuką turì – su visais yra šnekõs Grnk. Po šnẽkai, t. y. nėr kada pašnekėt J. Klausinėjimų bei šnekų nebuvo galo MitII266(Grl). Algimantas buvo namieje ir apie kelionę nei šnekos nebuvo V.Piet. Išejo šnekà apie žemę, tai ir aš netylėjau Lel. Jei tep, tai ir šnekà darysis (susitarsim) Vlkv. | prk.: Dabar nei nakties žingsnių, nei paukščio plasnojimo, nei medžių šnekos tu negirdi J.Paukš. Myliu jūros tylią šneką B.Sruog. ^ Vienas vyras ne talka, vienas žodis ne šneka Sim, Aln. ║ NdŽ, Ds pokalbio tema: Dažnai ir šneką su juo randam J.Jabl. Patiko Mykolui pusbrolis ir jo jaunoji žmona. Jie greitai rado bendrą šneką V.Myk-Put. Atsakei – ir kitą šnẽką užmetei, ka nei nešnekėt Pv. ^ Šnekus šnẽką, darbus (darbštus Klvr) darbą randa Auk. 3. išreikšta nuomonė apie ką nors, nupasakojimas:teisybė, nė ką – tokia tik šnekà Gs. Buvo šnekà, kad jis ir anuos metus pas dėdę važiavo Srd. Seni žmonės šnẽką šnekėjo, kad tėvas savo vaiką ves į vaiską (bus visuotinė karo prievolė) Skr. Ir ta šneka nebuvo žinoma Raului iki išaugus J.Bil. 4. žadas, amas: Gulėjau ligoninėj, nuvežė be šnekõs Dg. Tuoj be šnekõs buvo ir numirė Gs. 5. NdŽ šnekėjimo būdas, šnekėsena: Mūsų paprasta šnekà Žsl. Čia mūs šnekà kap tie suvažinėti ratai (prasta) Mrc. Iš šnekõs pažinsi žmogų DŽ. Kaimiška šneka LKGI477. Tik šnekà labai tyki Sdk. Nuo garsios šnekos ūžė kaip avilyje V.Kudir. Dantų neturiu, šnekà pasigadino PnmŽ. Sena žmogaus šnekà dabartinei nepritinka Lel. ║ tarmė, šnekta: Ir mano diedutis (senelis) tokia šnekà šnekėdavo Kkl. Jau dzūko su jo šnekà niekur nepakavosi (visuomet atskirsi, kad dzūkas kalba) Srj. 6. ppr. pl. Rtr, NdŽ, KŽ kalbos, paskalos, plepalai: Šnekàs tik paleido, o visai nieko nebuvo Gs. Aš savo akimi nemačiau, bet čia jau šnẽkos labai ejo Dg. Jau ir tu pradedi šnekas nešiot kaip Barborytė LKKXVII196(Krs). Bobų šnẽkos kaip bažnyčios varpas: žiūrėk, suskamba ir nustoja Jon. Pasklido šnekos, jog ir savo žmonai tu į kapus padėjai nukeliauti J.Marcin. Buvo tokia merga labai gero apsėjimo, kad ant jos jokių šnekų nepramanė BsPIV33. ^ Piktos šnekos turi ilgas kojas LTR(Vl). ◊ nė̃r šnekõs be abejo, žinoma, aišku: Mislijai, anas nežinojo? – Nė̃r šnekõs Žl. Ale da pareis, nė̃r šnekõs Erž.

šneka sinonimai

Ką reiškia žodis šnekalas? Visi terminai iš raidės Š.