girdi reikšmė

Kas yra girdi? girdì prt. mat, klausai, žiūrėk, vadinasi, aure: Jie, girdi, vežąsi ne martelę, ne, – o tik baltą žąsį aukso vežime S.Nėr. Rankos pradėjo, girdì, šalti Gršl. Jis, girdi, tuos pinigus sau suėmęs BsPIV76. Kas čia, rodos, ta nešmẽnė, o pakol parejau, girdi, nusvėrė pečius Plt. Nacionalistai mėgino gąsdinti, girdi, neišlįsime iš šios balos, ir tiek sp.

Ką reiškia žodis girdimas? Visi terminai iš raidės G.