menk reikšmė

Kas yra menk? 1 meñk adv.; R menkai, mažai: Ar vyras tiek menk teužpelno? I.Simon. Vyrai, rods, tokių gėrybių (riešutų) meñk užsigeidžia K.Donel. Rods, kur mėšlo nėra, ten ir menk grūdų bus K.Donel1. Aš turiu meñk (menkai) pelno K. Aš meñk teturėjau laiko Kin. Tu vis daug kalbos, o menk duonos turi prš. Savo name meñk (mažai kas) gyvena Nd. ^ Kas daug žada, tas menk teduoda Sch104.
2 meñk prt. vos, tik: Meñk įkėliau tokį maišą į ratus Ggr. Kipšai pirtė[je] tiek privalkiojo, kad rytą aną meñk gyvą berado (ps.) Plt. Koki te žmogaus sveikata, ka menk bepasivalkioji Vvr. Menk gyvas parsivariau namo ir tris savaites išgulėjau lovoj J.Bil. Menk dienelė senis sugrįžęs, išpildęs kaip reikiant savo uždavinį Š.

Ką reiškia žodis menka? Visi terminai iš raidės M.