pusantro reikšmė

Kas yra pusantro? pusañtro, -os num. card. (tik gen.), pusantrõs, -ų̃; Q26, R20 vienas su puse: Turiu pusantro svaro druskos J.Jabl. Gavom pusañtro kilogramo an darbo dienos Zt. Sako, būk pusantro šimto gaunanti algos Jrb. O duočiau šimtą ir pusantro: nekinkyki žirgužėlio JD585. Iš pusañtros sienos Lp. Nuvažiavo anys varsto pusañtro Ds. Pusantro karto tiek B. Pusantro pėdo ilgas B. Padaryk skrynelę ...: pustrečio mosto testov ilgumas, pusantro mosto platumas ir pusantro mosto aukštumas BB2Moz25,10. Insdeda terbon duonos, mėsos, pusantrõs dienos nueita, pareita Antr. Pusañtro meto girdžiau savo veršuką Pgg. Jis pusantrõs alvės išgėrė K. Par vieną ar pusantros plaštakos nu žemės S.Dauk. Ar nubėgsi, žirgeli, par pusantros dienelės šimtą mylelių? D97. Pusantrų̃ metų to kiaulė Mžš. Apsirgo Lauryno pati ir po pusantrų metų numirė J. Bil. | Dar liuob prisisamdyti: pusantro vaikio (vaikį ir pusvaikį), pusmergę Plt. Esava mudvi, turime dar pusantros mergos (mergą ir pusmergę) I.Simon. ^ Didelis kaip pusantro klojimo LTR(Rs). Pusantro karto gimęs, pusę metų augęs, kaip užgieda, ir velniai slapstosi (gaidys) Sim. ◊ nuo (per) pusañtro pãgalio labai ilgas; labai aukštas: Vyras nu pusañtro pãgalio – toks aukštas Skdv. Kelnės per pusantro pagalio Ukm. pusañtro pãgalio (šãkalio, mẽdžio) spragilas, kultuvas: Su pusantro pagalio reikėjo viską iškulti Šts. Žinai gi, kaip anys kulia: par pusañtro pãgalio Trgn. Esam tą pusañtro šãkalio kilnoję Žr. Su pusantro medžio iškūlėm rugius Šts. su pusantrõs ãšaros labai nusiminęs: Atejo berniokas su pusantrõs ãšaros Krs.

Ką reiškia žodis pusantrokart? Visi terminai iš raidės P.