berniokas reikšmė

Kas yra berniokas? berniõkas sm. (2) Nmč 1. berniukas, vaikelis: Ar jam berniõkas, ar mergiotė gimė? Ds. Sodž[iuje] gyveno gaspadorius, jis turėjo mergaitę i berniõką Jnšk. Klausia gaspadinės, kur tas berniokiùkas Vb. 2. paaugęs vaikinas, jaunikaitis: Kur tau be piemuo – jau berniõkas, po vakaruškas laksto Kp. Mergiočių jau prisirinko [į vakaruškas], tik berniõkų maža Kp. Ne šitam berniokiùkui laukas įdirbt Trgn. Dar nedidelis berniokáitis (15–16 m.) Lp. Berniokẽlis žirgus girdė, mergiotelė burną prausė Tvr. ^ Viena galva, devyni liežuviai berniokų Pl. 3. samdinys, bernas: Gerą berniõką pasisamdyk ir apsidirbsi Ėr. Mergiotė berniõko algą ima Grž. Šiemet, dėkui Dievui, nekeliamą berniõką (kuris pats rytą atsikelia) turim Grž. 4. prietaisas trobesių sienoms pakelti; žr. bernas 4: Be bernioko sąsparos nepakelsi Ds.

berniokas sinonimai

Ką reiškia žodis berniokauti? Visi terminai iš raidės B.