sulįsti reikšmė

Kas yra sulįsti? sulį̃sti, sùlenda, suliñdo intr. 1. susmigti: Porą kartų sudaviau akmenu, ir kuolas sulindo į žemę Rm. 2. visiems į vidų sueiti, patekti: Vištos suliñdo po paklėtės J. Visi žvirbliai suliñdo duobosna Jz. Vaikai suliñdo an gryčią pasišildyt Ėr. | prk.: Kiek tų rąstų arba ašių sulindo jam į kišenę, o niekur skatiko neišleidžia Žem. | refl.: Svirpliai, sienotarpyj susilindę …, cirpti pradėjo TP1881,49. Tos klastorkos tuo po tam kampe susiliñdo K.Donel. Sulįsiamos į užkrosnį ir sumigsiam Plng. | prk.: Susiliñdę … krūvoj gyventi KI154. 3. sugrimzti, suklimpti: Jis te mat vargšas buvo suliñdęs brasto[je] Vb. Jei raiteliai, ieškodami kelio, būtų pamėginę bristi raistu tolyn, tai būtų visi sulindę į lieknus bei akivarus ir be pėdsako nugrimzdę A.Vien. Trobos jai pasirodė kažkokios sumažėjusios, sulindusios į žemę A.Vencl. | prk.: Saulė į debesis sulindo, visa sukaitusi rš. | Ligi ausių skolon sulindęs, nebežino ir katro galo stvertis Užp. Nemokėjo gyventi, sulindo į skolas J.Paukš. Gaspadoriai sulindo bankose An. | Sėdi kaip suaižyto ąžuolo kelmas, rymo, į savo metus sulindęs P.Cvir. 4. įnikti, įknibti: Pirma mada būdavo pasakos labai, o dabar tai knygosen suliñdę suliñdę Tj. | refl.: Vaikai susilindę kiaulę (tokį kortų lošimą) loša Krš. 5. Šlčn tilpti, pareiti: Ar sulįsit visi valtin? Lp. Daržinėj ir šienas sulįs Trak. Tan puodelin dviej karvių pienas nesulìs Rod. ◊ į kišẽnę sulį̃sti prasiskolinti: Ūkininkai nupliko, paskendo skolose, sulindo į kišenę ponų rš. į rãgą (į ragùs) suliñdo apie užtrūkstančios karvės pieną: Karvėms pienas į ragą sulenda, jeigu jų neprižiūriu I.Simon. Da pienukas į ragùs nesuliñdo Gs. \ lįsti; antlįsti; aplįsti; atlįsti; įlįsti; išlįsti; paišlįsti; papaišlįsti; nulįsti; palįsti; padlįsti; parlįsti; perlįsti; pralįsti; prilįsti; sulįsti; papasulįsti; užlįsti

Ką reiškia žodis sulūkuriuoti? Visi terminai iš raidės S.