nėko reikšmė

Kas yra nėko? nė̃ko (ž.) adv., nėkõ žr. nieko: 1. Nėko sau ta mergė, pakenčiama, gal žanyties Vkš. 2. Nė̃ko tad, trejus piningus buvo iškasęs Plng. Nėko tad, šala, bet pakentamai Plng. Gyvenom nė̃ko sau (vidutiniškai) Pgg. 3. žr. nieko 5: Čia nė̃ko nėr kelio Šts. Nėko duonos nebebuvo [bado metais] Dr. Šiandien ir turgaus nėko nebuvo Šts. Palangoj liepų nėko nebuvo, vieni tapaliai Plng. Uošvis nėko dalies nedavė Šts. Po mėnesies nėko dienos nebeliks Plt. Virtuvėj lėkščių nė̃ko nėr Trg. Nėko netrukus, naktis užkrito ir labai sutemo M.Valanč. Nėkõ trukus Šts. Nėkõ nẽjus (čia pat), y[ra] upė Šts. 4. nedaug, mažai: Pirmąjį mėnesį sakės daug uždirbęs, o jau antrąjį – nėko Kal. ◊ nė̃ko vãlios jokios naudos: Ale jai nė̃ko vãlios nėr iš josios Erž. Netiesk takų, tik susirubuliuos, ir tiek – nė̃ko vãlios Trg.

Ką reiškia žodis nėkoti? Visi terminai iš raidės N.