diedas reikšmė

Kas yra diedas? ×diẽdas (brus. дзeд) sm. (4) K, díedas (1) Š 1. SD49 tėvo ar motinos tėvas, senelis: Kap buvo diẽdas gyvas, tai ir vaikus pasupdavo Dglš. Mūs diedų̃ prodiedai čia Kaniukuose gyveno Rdd. Pirmieji [tėvai yra], kurie mus pagimdė, ir diedai mūsų AK66. 2. R, K senas žmogus, senis: Atėjo diedas, t. y. senas žmogus J. Senas diẽdas be dantų Dkš. Parėjo namo diedẽlis LB252. Mes, surukę diedaĩ, mes gi, kuproti nabagai K.Donel. 3. vyras, pats: Pirmasis diẽdas nuo Dievo, antrasis nuo svieto, o trečiasis nuo velnio Švnč. Oi kur buvai, diedùk mano? Ds. Kad kitąkart gyveno diedelis ir bobutė, turėjo tris vaikelius BsPIII81. Buvo diedùtis ir bobutė Alvt. 4. Ktk baidyklė paukščiams baidyti: Padarykit diẽdą, jau strazdai beigia vyšnias lesti Rdm. 5. pirmasis ar paskutinis rugių pėdas (pjaunant): Pirmasis pėdas vadinamas svečiu, diedu, gaspadoriumi, prapjova rš. Būdo, diedùs parnešdavo kampan kūlio didumo Dbč. Lietuvoje paskutinis pėdas daugelyje vietų vadinamas „dėdeliu“, rečiau „diedu“ ar „svečiu“ rš. ║ rugių augimo dvasia: Paskutiniame pradalgyje pasislepianti rugių augimo dvasia vadinama diedu rš. 6. nurautų kanapių krūva: Nespėjom kanapių į diedùs sustatyti, jau žvirbliai ir kulia Mrj. 7. įtaisas įkišti skalai, žibinčius: Įkišk balaną díedan, tai nereikės turėti Ds. Statyk diedą viduasly Sdk. Įkišk diẽdą į sieną ir uždek balaną Skp. | prk. apie žmogų, palaikantį degančią skalą: Duok, dabar aš diedu pabūsiu, ba tau nusbodo Žmt. 8. brauktuvai, priebraukas: Reikia pasidirbti diedas, tuoj reiks linai braukt Aln. 9. toks suolelis batams nutraukti: Sūnau, paieškok palovėj diẽdo Dl. 10. zool. sprakšys (Elateridae): Diedai, diedai, kapok malkas! On. 11. zool. laumės žirgas (Aeschna cyanea): Diedas kuokininis Tvr. 12. bot. mėlynai žydinti, panaši į rugiagėlę gėlė: Diedaĩ man gražesni nei kap mėtažolės Grv. 13. bot. tuščiaviduris gvazdikas: Mano gvazdikai visi in diedùs išaugo Rdm. 14. Aps bot. varnalėša: Iš kur tų diedų̃ tiek – pilnos kelnės prilindo! Bgs. Pilni patvoriai diedų̃ priaugę Glv. 15. bot. laiboji akišveitė (Euphrasia tenuis): Diedai tik šlapioj pievoj būna Kp. ◊ diedaĩ į kampùs leñda; diedaĩ kampuosè temsta (pirkioje): Kiek čia tos dienos – tik žiūrėk, tuoj diedaĩ į kampùs leñda Gs. Jau vakaras, diedai kampuose, o dar pietų nešerta Pls.

Ką reiškia žodis diedava? Visi terminai iš raidės D.