baidyti reikšmė

Kas yra baidyti? baidýti, baĩdo, baĩdė 1. tr. SD254 daryti kad bijotų, gąsdinti, bauginti: Baĩdo kitus, o patsai savo šešėlio bijo Auk. Tokie debesiai – vis baĩdo i baĩdo, rodos, vis lis i lis Švnč. Pradėjo jį baidyti visokios baidyklės BsPII215. Dievas baido pamušt pekų egipčionių Ch2Moz9(turinys). ^ Akys baĩdo, rankos dirba Tsk. Išeisi tėvą baidýdamas, pareisi duonos ieškodamas Užv. Gaidys manęs nebaidỹs Sim. Gero darbinyko nebaido joks darbas Jnš. Ir zuikis briedį baĩdo, kap nuo jo bėga Lp. | refl. SD13: Arkliai baĩdosi, išlipk ir pavesk Brs. Aš jokio darbo nesbaidaũ, kad ir juodžiausio Užp. Tas žmogus nesibaĩdo pas mus eiti (dirbti) Jnšk. Jis baidos manimi B. Nebaidýkis manimi – kad ir supyksiu, greitai atsiléidžiu J. Jau jis ir savęs baĩdosi (labai išdidus), kai eina Alk. Čia nesėta, tebėr žemė purenama – šiluma tebesibaĩdom (bijome, kad saulė neiškaitintų pasėtų rugių) Nt. Jūsų tesibijo ir tesibaido visi žvėrys ant žemės BB1Moz9,2. ^ Alkana varna žmogaus nesibaĩdo An. Baidos kaip velnias kryžiaus LTR. Vilko naguos buvęs ir kiškio baidosi LTR(Lbv). baĩdomai adv.: Baĩdomai kalba (vaikus baidydamas, gąsdindamas) Plng. 2. tr. K gąsdinant varyti, ginti: Baĩdo vištas no daržo Gs. Eisim karklynan, žvirblius baidýsim Lz. Radau tokį senį, nuo kviečių baidantį žvirblį BsPIII46. Baidýk žuvį iš karklyno Rm. Nebaidýk mano arklių J. A samdinykas bijos pats, vilko nebaido, net, avis prastojęs, bėg BPII59. 3. intr. vaidentis: Aš ten negulėsiu vienas, ten baĩdo Grg. Kitą kartą kožno[je] pirtė[je] baidė Nt. Kapūs baĩdo, kaip ten eisi viena pati Krš. Jo namuos baidė: pradeda mėtyti raudonais, įkaitusiais akmenim LTR(Ob). baidančiai adv.: Sako, tūs[e] kapaliūs baidančiai Grg. \ baidyti; apibaidyti; atbaidyti; įbaidyti; išbaidyti; nubaidyti; pabaidyti; prabaidyti; pribaidyti; subaidyti; užbaidyti

baidyti sinonimai

baidyti junginiai

  • (nu)baidyti, (nu)vyti, (nu)baidyti
Ką reiškia žodis baidytojas? Visi terminai iš raidės B.