varna reikšmė

Kas yra varna? várna sf. (1) 1. SD133,197, SD404, Lex55, R, D.Pošk, Sut, N, K, M, L, Š, Rtr, BŽ65, FrnW, T.Ivan zool. varninių šeimos paukštis pilkomis ir juodomis plunksnomis (Corvus corone): Várnų dvejos rūšys – žilos ir juodos Brb. Várna girinė I. Tu nematysi vieną várną – vis dviejau, vis dviejau Plšk. Várnos krankia, rėkia DŽ. Várnos, tos pilkmargės, nemačiau [Sibire] Krž. Tos várnos kad šauks, kroks, atlėkusys į tą giralę Varn. Várnos skraido pulkais prieš lytų, šaukia, rėkia, klykia PnmŽ. Anas aria, o varnų pulkas vis rėkia ir rėkia LTR(Rš). Kaip degė, buvo várnų lizdų, tos várnos klykė Šv. Jau pradės várnos kva kva – aš atsibusiu Yl. Várnos karkia, aplink skraido, sukiojas Ant. Pašėlo duoti naktį várnos į langą Kl. Várna turi protą su žmogum: tik nueinu – ir lekia tvartan Aln. Várna yr gudri: ji daug numano Rsn. Várnos pri numų nėko nedaro, o jei pradėsi lizus draskyti, tada tai purškins (viščiukus nešios) Skdv. Varna vagia kiaušinius, perkreipus galvą žiūrės žiūrės Gg. Jonelis sergėjo žąsis nu várnų Pln. Jei nupjausiu [žoles], várnos išnešios vištukus Ūd. Várnos kaip čiupo, tai ir nurijo visas vyšnias Svn. Várnos debesims ejo i nulesė kukurūzus Stl. Várnos medžiūse dikčiai jau šokinė[ja], kranka vakarūse priš lytų End. Kap várnos labai rėkauja, greit bus lietaus Pls. Nu kad várnos susto[ja] į medžių galūnes i priš vėjį atsisuka, ta jau priš šalčius Nv. Várnos kap pėsčios vaikščioja – tai an atalydžio Pns. Varnos pulkauja – badas bus Sml. Jei varna ant gyvenamosios trobos rėkia, tai tame kieme bus numirėlis Ps. Varnos krankia, numirėlio lauk Vad. Oi tu varna, tu juodoji, kur tu buvai, kur lakiojai? LTR(Lp). Kad Dočys porelę várnų kept nusišauja, ar čerpėj nešvankią jų sau šutina mėsą, rods negražu girdėt ir būrui didelė gėda K.Donel. Dievs … pen varnų vaikus, savęsp šaukiančius Mž241. Aš varnelè atskrisiu, mažutelį pasupsiu (d.) Tvr. Varnel šarkel, keli tavo vaikai? (flk.) Pn. O tu varna varnužėle, juoda lakūnėle, kur tu gavai baltą ranką su aukso žiedeliu? LTR(Plk). ^ Ko žiopsai kaip várna, varškę pametusi?! Šv. Ko rėki kap várna prieš lietų? Krok. Dairosi kaip varna ant tvoros LTR(Gdr). Tupu kaip várna an mieto – toksai seno gyvenimas Krš. Ko snaudi kaip várna ant arklamėšlio Krž. Padeda lyg varnos art (iron.) LTR(Auk). Stov razsižioję kap várna LzŽ. Užsuk radiją, kvarka mergos kaip várnos Krš. Širdis kap várna mušasi Grv. Gražų vyrą gavo, o pati sudžiūvus kai várna Jrb. Išeina uošvelė, juoda kap varnelė LTR(Ldvn). Baltas kaip varna LTR(Gdr). Tos trobelės kaip várnos ant dirvos Trkn. Nugara marškinių kiaura, kai várnų sukapota Erž. Stumdys visi kaip vėlyvąją várną Ds. Privargus kaip várna Adm. Seniau sveikatos turėjau, o dabar tai ką gi jau – kai várna Trgn. Kaip varnos palikę abidvi [i](be orientacijos, silpnos atminties)

varna sinonimai

varna antonimai

varna junginiai

  • balta varna
  • PFK Spartak Varna, Varna (Bulgarija), Varna (luomas), Varna (reikšmės)
Ką reiškia žodis varnabalsis? Visi terminai iš raidės V.