tiesiog reikšmė

Kas yra tiesiog? tiesióg adv. 1. KlG134, R, R152,169, MŽ201, N, K, Rtr, DŽ, NdŽ, DrskŽ, Tat, Dgp, Gdr, Lkm, Lzd, Plv, Jrb, Št, Rsn tiesiai, stačiai, be užuolankų, tiesia kryptimi: Eikit tiesióg keluku, niekur nekrypkit Kpč. Eisi tiesióg, paskui par tiltelį, pakalnėn Ant. Va kap tiesióg žiūrai, tai matyt tę jų pirkia Pv. Buvo da tasai kelias tiesióg einamas Nmk. Kam tu pjauni pastrižai, pjauk tiesióg Mrj. Par rugius tiesióg brydė padaryta Ukm. Kodėl vežimo tiesióg nesukrovei? Pkn. Nudrožė tiesióg per balas, kur kėravonė (galva) neša Sn. Ant dvylikos būdavo pietūs ir jau saulė tiesióg Kbr. Kad būtų tiesiog važiuota, tai jau Rygiškiuose būtume bėsą J.Jabl. Lapė bėgo tiesióg in skylę LB212. Kad žingsniuojanti vietoje kuopa eitų toliau, komanduojama: – Tiesiog! rš. Tiesiog tekėkime tronop malonės jo DP117. ^ Tiesióg arčiau, aplink greičiau Gr, Pjv, Kš. Tiesiog – rytoj, aplink – šiandien LTR(Šmk). Vely aplinkui mylią nei tiesiog į skylę LTR(Mrj). Melagis – tiesiog, teisybė – užkluoniais MŽ. Vis tiesiog važiuoti (susimušti kaktą į sieną) N. 2. R343, MŽ459, NdŽ stačiai, tiesiogiai aplenkiant visa kita: Pradėj[o] boba tiesióg per kaminą mėtyt sūrį diedu (ps.) LKT388(Kpč). Jeigu ne toj kūgė, būtų [arklys] tiesióg upin [įvirtęs] LKT223(Jon). Šis kaip jau kirs, nepataikė į antrą ragą, ale tiesiog į snukį BsMtII80(Ldvn). Jis turėjo nušokti ir tiesióg tropyjo ant didelio akmens Sch149. Lengvai lydžių lydmetalių galima pasigaminti tiesiog ceche arba dirbtuvėje rš. Kai kur pūdymą šeliuoju, kai kur tiesióg į lyses ariu Gs. Tiesiog nuo peilio nevalgyk mėsos: brolį nudursi flk. Pašutydavo [dilgėlių] i dėdavo tiesióg an kojų Grnk. Pats Kriaušaitis savo gramatikai yra daug ką ėmęsis tiesiog iš Jauniaus „kalbamokslio“ LTII317. Valstybinės miškų apsaugos paregūnai yra tiesiog atsakingi dėl medžioklės ūkio būklės valstybiniuose miškuose rš. Tiesióg proporcingas Db. Oi, kad iš Amžinosios Romuvos parnešt galėčiau amžiną romybę tiesiog į širdis Lietuvos vaikų! Vd. 3. N, K, Rtr, KŽ, DrskŽ, Grdž, LKT220(Dt), Al, Dg tiesiai, stačiai, iš tiesų, tikrai (tikslinamosios dalelytės reikšme): Aš buvau tiesióg nustebintas DŽ1. Tiesióg plaukai šiaušiasi NdŽ. Aukso ir sidabro tiesióg krūvos gulėjo NdŽ. Tiesióg neįmanoma NdŽ. Tavo ryžtumas ir patvarumas mane tiesiog stebina J.Jabl. Ui, šalta, vėjas – tiesióg žiema Mžš. Teip skauda, kad tiesióg nežinau, kur lįst Smln. Mieste man nebėr oro, man sunku tiesióg mieste Brž. Tiesióg gaidžio ašaros (labai mažai) Prn. Žmonių – tiesióg juoda Vlkv. Jeigu [ariant] mėtos arklys, tai tiesióg kryžius Sk. Jis tiesióg išvijo tą vaiką iš namų Stak. Jau tiek to veidrodžio norėjo, tiesióg verkė su ašaroms Jrb. Ir tik šituom amalu išgydė – arbatą tiesióg virė Kpč. Taip geras, tiesiog kaip mano vaikas Rs. Visus metus tarnavo, tiesióg už pavalgymą Kvr. Tiesióg pundai obuolių Sn. Gaila tų jaučių – tiesiog badu dvesia, supuvusiais šiaudais liuobiam Krs. Pãžastės [marškinių] tiesióg lūžta nuo prakaito – rudos rudos Pv. Oro maža, mane tiesióg smaugia Stk. Pelkė tiesióg linko, kai eini Stk. Kiekvienas išmokdavo plaukti tiesiog nepastebimai A.Vencl. Visas vidus buvo užverstas brangių audimų ritiniais, šilkų skaromis ir margais patiesalais, o aukso ir sidabro tiesiog krūvos gulėjo J.Balč. Čia miškų platumos tiesiog protą slegia rš. Iš niekur vėjas neužpučia, tiesióg kap puode [kaitina] Vv. Tėvelio Antanukas tiesiog bijo V.Krėv. Karšta, tiesióg svyla Pjv. Juozas Galinis iš nusistebėjimo tiesiog išpūtė akis A.Vencl. Bet tiesióg tatai yra kūnas manas DP415. Bet tiesióg pildė įsakymą DP39. Idant teip tiesiog patys turėtų prieit jop DP77. 4. N, NdŽ, Tat atvirai, tiesiai.

tiesiog sinonimai

tiesiog antonimai

tiesiog junginiai

  • tiesiog juokinga klaida
Ką reiškia žodis tiesioge? Visi terminai iš raidės T.