šen reikšmė

Kas yra šen? 1 šeñ adv. Š, DŽ, NdŽ, šén NdŽ, LD81(Vlkv), šẽn Rtr, NdŽ; Q266, H, R, MŽ, N, M, L į čia, čia: Dabar ateik šeñ tu Trk. Šeñ atvažiuok J.Jabl(Als). Šen ateit anas ir būti (būna) LKKXIV201(Zt). Prašom šeñ Žeml. Eik šén K. Važiuok šẽn K. Mane šen pardavėt BB1Moz45,5. Eik šen, muno mergele, sėsk į muno laivelę StnD5. Ekšen šeñ į kambarį Brs. Ekše šeñ, kaulelį duosu Jdr. Nestovėk durėse, traukias a šeñ, a ten Trk. Paskuo ans šoka šeñ, šoka ten Kl. Reikia tęsiotis tai šeñ, tai ten LKKXVIII164(Zt). Ponai atsikela – vaikų nebesą: ieško šen, ieško ten, niekame nebrado LTR(ž.). Šen einu, ten einu, vis mano močiutės nėra JD1215. Dieną šen padirbėja, dieną ten V.Bub. Septynis kartus vadžiotas tai ten, tai šen DP159. ^ Kožno pirštai šen linkę J. Šen lindęs, ten lindęs – lyg tas prūso varpas LTR(Vlkv). Šen brūkšt, ten brūkšt – abu galai lygūs (durų stūma) LTR(Mrj). Šen brūkšt, ten brūkšt, abu galu taukšt (staklės) LTR. Šen blikst, ten blikst – visa piniguota (žuvis) LTR. ◊ neĩ iš šeñ, neĩ iš teñ NdŽ nežinia iš kur, nei iš šio, nei iš to: Rodos, debesų nebuvo nė balso, o lietus nei iš šen, nei iš ten, pirma smulkus, pamažu kas kartas sodresnis, pradėjo ir iš tiesų pliaupti Žem. neĩ (nė̃) šeñ, neĩ (nė̃) teñ 1. niekur (nesikiša):toks: nė̃ šén, nė̃ tén, nė balto, nė juodo Krš. 2. niekam (tikęs): Ano darbas netikęs – nė šeñ, nė teñ LKKXIII131(Grv). [ir] šeñ ir teñ Š, NdŽ; R102,203, MŽ134, P, L 1. įvairiomis kryptimis: Pelė išilgai grabės šén ir tén bėginėjo KBI29. Varomas yra nuog vėjo ir mėtomas šen ir ten Ch1JokL1,6. Aš einu šẽn ir tẽn KI1. 2. visur, daug kur: Granatos krito šeñ ir teñ Plšk. Šen ir ten už vainikų užkaišioti vysdavo dideli ramunėlių kerai A.Vien. Upės pradėjo tvinti, ir šen, ir ten atsirado praperšos V.Piet. šeñ [bei] teñ NdŽ kai kur, vienur kitur: Šeñ teñ pažiūrėjo, visur neieškojo Jnš. Mėtausi šen ten SD179. Liuob vaikai eis tarnauti, i pats eis uždarbiauti šeñ teñ Pkl. Naktimis mynėm, dienoms taip pabuvom, šeñ teñ Varn. Šen ten languose pasirodydavo ligonių veidai V.Bub. Jau naktelė tamsi – šen bei ten žiburys S.Nėr.
2 šeñ prt. žodžio reikšmei pabrėžti: Klok šen man stalą ir duok pusryčius po paibeliais! J.Avyž.

šen junginiai

  • Sen Pjeras ir Mikelonas, tai šen
  • Sen Pjeras ir Mikelonas
  • Agarinis (Ignalinos r., Didžiasalio sen.), Akis (Švenčionių r., Magūnų sen.), Akis (Švenčionių r., Pabradės sen.), Alksnaitis (Ignalinos r., Dūkšto sen.), Alksnaitis (Ignalinos r., Linkmenų sen.), Alksnas (Ignalinos r., Rimšės sen.), Babrinis (Zarasų r., Zarasų sen.), Baltasiai (Ignalinos r., Rimšės sen.), Baltežeris (Telšių r., Luokės sen.), Baltežeris (Telšių r., Ryškėnų sen.), Bedugnis (Lazdijų r., Kapčiamiesčio sen., Kapčiamiestis), Bedugnis (Lazdijų r., Kapčiamiesčio sen., Semoškų km.), Bedugnis (Lazdijų r., Kučiūnų sen.), Bedugnis (Varėnos r., Kaniavos sen.), Bedugnis (Zarasų r., Turmanto sen., Barteliškės km.), Bedugnis (Zarasų r., Turmanto sen., Pasmalvės km.), Beržinis (Vilkaviškio r., Gražiškių sen.), Beržinis (Vilkaviškio r., Vištyčio sen.), Beržinis (Zarasų r., Turmanto sen., Dumblynės km.), Beržinis (Zarasų r., Turmanto sen., Juodinių km.), Bestinis (Ignalinos r., Rimšės sen.), Bestinis (Zarasų r., Turmanto sen.), Bliūdelis (Varėnos r., Kaniavos sen.), Didžiulis (Trakų r., Lentvario sen.), Didžiulis (Trakų r., Onuškio sen.), Dumblelis (Molėtų r., Suginčių sen.), Dumblelis (Varėnos r., Kaniavos sen., Lynežerio km.), Dumblelis (Varėnos r., Kaniavos sen., Paąžuolės km.), Dumblis (Lazdijų r., Kapčiamiesčio sen.), Dumblis (Lazdijų r., Lazdijų sen.), Dumblis (Varėnos r., Kaniavos sen., Krokšlio km.), Dumblis (Varėnos r., Kaniavos sen., Šilinų km.), Dumblys (Molėtų r., Suginčių sen., Pliešiškių km.), Dėlinis (Rokiškio r., Obelių sen., Junkūnų km.), Dėlinis (Rokiškio r., Obelių sen., Trumponių km.), Dėlinis (Varėnos r., Marcinkonių sen.), Eglinis (Zarasų r., Turmanto sen., Brukninės km.), Eglinis (Zarasų r., Turmanto sen., Mendeliškės km.), Ešerinis (Varėnos r., Kaniavos sen.), Ešerinis (Varėnos r., Varėnos sen., Glūko km.), Ešerinis (Zarasų r., Zarasų sen.), Ežerėlis (Lazdijų r., Kapčiamiesčio sen., Mikališkės km.), Ežerėlis (Lazdijų r., Kapčiamiesčio sen., Stalų km.), Ežerėlis (Vilkaviškio r., Vištyčio sen., Girėnų km.), Ežerėlis (Vilkaviškio r., Vištyčio sen., Meiliūnų km.), Giluišis (Lazdijų r., Kučiūnų sen.), Gilutis (Ignalinos r., Dūkšto sen.), Gilutis (Zarasų r., Turmanto sen., Sauliakalnio km.), Gilutis (Zarasų r., Turmanto sen., Smalvų km.), Gilūtas (Švenčionių r., Švenčionių sen.), Glušokas (Zarasų r., Imbrado sen., Stumbrinės km.), Glušokas (Zarasų r., Imbrado sen., Zagurnų km.), Glušokas (Zarasų r., Turmanto sen.), Glušokas (Zarasų r., Zarasų sen.), Grafas Sen Žermenas, Gulbinis (Ignalinos r., Rimšės sen., Magūnų km.), Gulbinis (Ignalinos r., Rimšės sen., Pociūnų km.), Gulbinis (Zarasų r., Zarasų sen., Rakšiškių km.), Gulbinis (Zarasų r., Zarasų sen., Sniegiškių km.), Ilgaitis (Ignalinos r., Rimšės sen.), Ilgasis (Šilutės r., Juknaičių sen., Paleičių km.), Ilgasis (Šilutės r., Juknaičių sen., Šilininkų km.), Ilgelis (Varėnos r., Varėnos sen., Geidukonių km.), Ilgelis (Zarasų r., Imbrado sen.), Ilgis (Lazdijų r., Kapčiamiesčio sen.), Ilgis (Lazdijų r., Veisiejų sen., Ilgininkų km.), Ilgis (Lazdijų r., Veisiejų sen., Šadžiūnų km.), Ilgis (Molėtų r., Dubingių sen.), Ilgis (Molėtų r., Luokesos sen.), Ilgis (Telšių r., Gadūnavo sen.), Ilgis (Telšių r., Žarėnų sen.), Ilgis (Utenos r., Leliūnų sen.), Ilgis (Varėnos r., Merkinės sen.), Ilgis (Zarasų r., Turmanto sen.), Ilgis (Zarasų r., Zarasų sen.), Ilgys (Utenos r., Daugailių sen.), Karklinis (Ignalinos r., Imbrado sen.), Kiaulinis (Zarasų r., Turmanto sen., Smalvų km.), Kiaulinis (Zarasų r., Turmanto sen., Vyšniaukos km.), Kikižeris (Ignalinos r., Mielagėnų sen.), Krakinis (Švenčionių r., Magūnų sen.), Kuojinis (Zarasų r., Turmanto sen.), Laukesas (Zarasų r., Turmanto sen.), Laukesas (Zarasų r., Zarasų sen.), Liūneliai (Ignalinos r., Dūkšto sen.), Liūneliai (Ignalinos r., Rimšės sen.), Lukštinis (Zarasų r., Turmanto sen., Sruogiškių km.), Lukštinis (Zarasų r., Turmanto sen., Vincentinavos km.), Miškinis (Rokiškio r., Obelių sen., Degučių km.), Miškinis (Rokiškio r., Obelių sen., Kumpuoliškio km.), Naudoris (Lazdijų r., Kapčiamiesčio sen.), Paežerių ežeras (Vilkaviškio r., Pilviškių sen.), Paežerių ežeras (Vilkaviškio r., Šeimenos sen.), Paežerių ežeras (Vilniaus r., Lavoriškių sen.), Pievinis (Zarasų r., Turmanto sen.), Pievinis (Zarasų r., Zarasų sen.), Salinis (Zarasų r., Turmanto sen.), Samanis (Zarasų r., Zarasų sen.), Samanis (Švenčionių r., Švenčionių sen.), Sen Alberas, Sen Deni, Sen Loren du Maroni, Sen Luji, Sen Mišelio kalnas, Sen Pjeras ir Mikelonas, Sen Sulpisas (Tarnas), Sen Žano ežeras, Sena-Sen Deni, Sennemunė (Pagėgių sav., Lumpėnų sen.), Sennemunė (Pagėgių sav., Stoniškių sen.), Skaistinės ežeras (Rokiškio r., Obelių sen., Strepeikių km.), Skaistinės ežeras (Rokiškio r., Obelių sen., Trumponių km.), Skrytas (Ignalinos r., Rimšės sen.), Stačiūnų ežeras (Zarasų r., Turmanto sen., Bartkiškės km.), Stačiūnų ežeras (Zarasų r., Turmanto sen., Stačiūnų km.), Tetervinis (Zarasų r., Zarasų sen.), Varležeris (Kupiškio r., Kupiškio sen.), Varležeris (Kupiškio r., Šimonių sen.), Vėžežeris (Kelmės r., Užvenčio sen.), Vėžežeris (Kelmės r., Šaukėnų sen.), Šaminis (Ignalinos r., Naujojo Daugėliškio sen.), Žiežulinis (Ignalinos r., Dūkšto sen.), Žiežulinis (Zarasų r., Turmanto sen.), Žiūra (Kupiškio r., Kupiškio sen., Palėvenės km.), Žiūra (Kupiškio r., Kupiškio sen., Žiūriškių km.)
Ką reiškia žodis šenai? Visi terminai iš raidės Š.