nežinia reikšmė

Kas yra nežinia? 1 nežinià sf. (3b) DŽ, nẽžinia (1) 1. VlnE32, SD180, J nežinojimas, netikrumas: Nežinia lyg kirminas graužė jos išvargusią širdį rš. Nežinia – tai didė kančia yr širdžiai, pasitikint laimės V.Kudir. O idant niekas su nežinia n'atsikalbėtų prš. Idant nė vienas nežinia neiškalbinėtųs DP528. Jei kas nežino, bus nežinioj SPI294. Kačeib paklystu iš nežinios savo MP159. 2. nežinoma vieta; nežinomybė: O juk aš dar niekada ir nebuvau važiavusi naktį ir dar į nežinią I.Simon. Iš nežinios atėjo, į nežinią nuėjo rš. Kad jau lig šio laiko išbuvo nežiniõ[je], tai nereik nė rodyties Slnt. ^ Ka juos kur nẽžinia, tik lekia, lekia! KzR. Kad tave nẽžinia, tai tu man tep mokėk! Alk. Kad jį kur nẽžinios, visai nė nemislijau Plv. O kad tave nẽžinia, na, kur tu dingai! Mrj. ◊ ant nežinių̃ (nežiniõs) (ką daryti) KII269 nesant tikram, nežinant, abejojant. iš nežiniõs adv. nežinodamas, nežiniomis: Iš nežinios užmušė savo artimąjį Ch151. iš nežinių̃ adv. KBI46; B, R, MP64 nežiniomis, nežinant: Iš nežinių užpuolė Kbr. Bloga, kai svetimas (svečias) iš nežinių̃ užklumpa Ds. [Lenkų karalius] gula iš nežinių ing saulėlydinę Lietuvą S.Dauk. Iš nežinių nekursai pažįstamas iš Skaisgirių jį Tilžėje linksmai uliavojantį rado Kel1932,26.
2 nežinià adv., nežìn nėra žinios, nežinoma: Kap čia bus, nežinià Brš. Nežinià, kap seksis Dkš. Dabar nežinià, kaip išeis Slnt. Nežinià, ar pasveiks jis Jz. Klega nežinià ką Grv. Plėšo gerkles nežinia ko ir kuriosios Rod. Nežinia, kur likti, kur dėti B. Nežinià, ar bus parginę karves, ar dar ne Azr. Šiais metais nežinià, po kiek ažu darbo dieną duos Šlčn. Nežinià, kap seniau tas kiemas (kaimas) vadinosis Krm. Gyvi kaulai pasiliko – nežinia, nei kuo laikosi žmogus Plv. Nežin, nežin, beg nujosiu pas jauną mergelę JV185. Nubudęs [Lapinas] žiūri į tave lyg į nepažįstamą ir patsai su savim nežinia ką kalba V.Krėv. Kas turėjo juostą, Vaivos pirštais suaustą, didžiavosi, puikinosi ja kaip nežinia kuo V.Krėv. Tai žabarų kūlelio jai reikia, tai skiedrų, tai ir visiškai nebežinia ko J.Balt.
3 nẽžinia adv., nežinià, nežnià Rdm, Knv nežinant, slapta: Man nežinià padarė jis J. Ten močiutė užlingavo raudomis mane, į krūtinę skausmą savo liejo nežinia Mair. Mislijo, kad aš ką nẽžinia padaviau Sdk. Kad čia viskas nẽžinia daros Lp. Tas jų sūnus nẽžinia iš namų išejo Lp. Jis nẽžinia pabėgo Sl. Ta žmona vyro nẽžinia išvažiavo Drsk.

nežinia sinonimai

Ką reiškia žodis nežiniomis? Visi terminai iš raidės N.