slapta reikšmė

Kas yra slapta? 1 slaptà sf. (4) 1. SD367, CI884, Sut, N, [K], LL251, Rtr nuo kitų slepiamas dalykas, paslaptis: Slãptą laikyti NdŽ. Anie tur savo slaptàs J. Slapta nėra jau slapta, kuomet apie ją žino keletas žmonių VŽ1905,155. O jog ji nori ir norės tave apgauti, tai ir dėl mažo vaiko ne slapta V.Piet. Kokias čia slaptas čežatės? Krkl. Paliko tas dalykas slaptà, i nėkas nebžinojo Pvn. Ji mėgo atskleisti savo sielos giliausias slaptas rš. Slapta žmonių bus regėta SGI155. 2. Rtr, DŽ slaptumas, neviešuma: Kaliniai citadelėje laikomi griežčiausioje slaptoje rš. Todėl šiandie tokia slapta ruošėsi ir valgio jau buvo pasigaminęs Mš. Jis žmogus be slaptõs NdŽ. Slaptõs kalba J. Slaptõs uždanga NdŽ. Slaptõs medžioto[ja]s medžio[ja] pasivogęs Šts. 3. DŽ, SGI152 slėpiningas dalykas, paslaptingumas: Už valandėlės vėl su ja kalbės, žiūrės į tas kaip dangus šviesias akeles, pilnas slaptos kaip marių gilybės LzP. Kitaip negalėjo permanyt slaptų̃ dangujęjų, tiektai po tais prastais prilyginimais DP91. Graudinu jus visus, idant kaipo pagautai (paviršutiniškai) … slaptump (prie sakramentų) Dievo neprieitumbit DP36. Žadėjo mokytiniams visas slaptas savo mokslo parodyti brš. 4. J, Š, DŽ slaptavietė, slėptuvė: Skrynelė, sako, yra su slapta Blv. Negalia nueiti į jaują – jau ten slaptà Mšk. Vokyčių laikais žmonys buvo prasimanę visokių visokiausių slaptų̃ Skd. Čia anos (vištos) tura slãptą, po tais vašokliais neužmato [vanagas] Plt. Žmogus pirmuose savo gyvenimo amžiuose turėjo pasiieškoti sau slaptą V.Piet. 5. bažn. rožinio maldos dalis: Giesmė …, slaptas rožančiaus … rodanti SGII74. 6. bot. sėklalizdė: Užmazgas trislaptis, su slaptomis dvigrūdėmis P. ◊ iš slaptõs paslapčia: Iš slaptõs duoda vaikams saldainių Pvn.
2 slaptà adv. K, Rtr, DŽ, NdŽ, Lnkv, Mšk, Sk; N, LL251 žr. slaptomis: Tuomet tik vargdieniai lietuviškai kalbėjo ir slapta skaitė lietuviškas knygas LzP. Vytautas, gyvendamas Prūsuose pas kryžiuočius, slapta lankėsi Žemaičiuose A.Vien. Ar, nusišovę su griekais, sau parveža briedį irgi namėj, slaptà mėsinėdami, juokiasi šelmiai K.Donel. Tuos daiktus jie bus slapta išsinešę J.Jabl. Nenoru, kad kas žinotų: slaptà atejau, slaptà ir išleisk muni Vkš. Slapta mokino lietuvius [skaityti] Žg.

slapta sinonimai

slapta antonimai

slapta junginiai

  • darymas vogčiomis/slapta, daryti (ką) vogčiomis/slapta, kas slapta klausosi, priimti (į slaptą draugiją), slapta brandinti, slapta draugija, slapta klausyti(s), slapta klausytis
  • slapta draugija
Ką reiškia žodis slaptabūdis? Visi terminai iš raidės S.