parodyti reikšmė

Kas yra parodyti? 1. duoti pažiūrėti, apžiūrėti 2. duoti patikrinti 3. rodant paskirti 4. gestais, ženklais paaiškinti, nusakyti 5. atkreipti kieno dėmesį 6. vaidinant, koncertuojant pademonstruoti 7. pavaizduoti imituojant 8. paaiškinti, pamokyti 9. Všv Tą asilą išmoksma, kitą paro dys LKT105 Do, būna, nueina kluonan, paro džia, kap kratinys sukratyt Str Kap paro dyta iš mažų dienų, tep i darom Ad Nėr kada paro do, kaip mes išaudžiam Antz Bėgdavai pas kits kitą kaip tu dirbi, kaip tu dirbi, i r man paro dyk pirštinės raštą Mšk Motina nemokėjo paro dyti, kaip reik audeklą suverti Vkš Da čia mokytojis prašė vieną kartą, ka paro dyčia žaidimą Mšk Gyvenimas pats paro do, kaip reika gyventi Štk refl Pasiro dys liuob vienas kitam ir išmoks rašyti Stl 5 refl H173, Sut i išeiti į atvirą vietą, pasidaryti matomam 10. patarti 11. pasakyti ką kur esant, parekomenduoti 12. parekomenduoti pirštis 13. pasitarti, pasikalbėti 14. pasiteirauti, pasiklausti patarimo

parodyti sinonimai

parodyti junginiai

  • aiškiai parodyti, apsilankant parodyti pagarbą, parodyti gestais, parodyti iš blogosios pusės, parodyti kelią, parodyti nepasitenkinimą, parodyti savo tikrąjį veidą, satyriškai parodyti
Ką reiškia žodis parodytojas? Visi terminai iš raidės P.