ežeras reikšmė

Kas yra ežeras? ẽžeras sm. (3b) 1. SD147, SD77, R, K pastoviai pripildyta vandens natūrali loma: Šitas ežeras gilus Vv. Platumai upės – kaip ẽžeras! Kp. Gyvena prie ẽžero Dkš. Anapus ežero jie bandą ganė J.Jabl. Regėt ẽžero dugnas Zt. Pavertė uolą ing ežerą vandenų Mž462. Žuvis gaudo ... upėse, ežeruose DP379. Mano mergelė darbininkėlė sumerkė žlugtelį į ežerė̃lį JD583. Ir prijojau ežerė̃lį, pasigirdžiau žirgelį JD1121. Prijojau ežerėlį labai drumsto vandenėlio – negeria žirgelis DvD16. Nuvedžiau žirgą in ežerytėlį TDrV12. Bent pamaži, mergelė, bent pamaži, jaunoji, kad tik neįpultum į ežeružėlį Vlkš. Už ežeraičio, už nemunaičio rinko mergelė drabnas uogeles Sn. ^ Pilnas kai ẽžeras (labai pilnas) Trgn. Akys kaip ežeraĩ (didelės) Varn. Iš ežero akmenio neišimsi (ką pasakei, neatšauksi) Mlt. Ar iš ežero čia tu dabar išlindai? (netikėtai pasirodžius) Jnšk. Kad tu ežerañ nueitai! (keiksmas) Arm. Pusė ẽžero užšalę, pusė ne (audžiamas audeklas) Ad. 2. R349 tvenkinys, kūdra: Skalbiniams skalbti parsinešk vandens iš ežero už skūnios Rg. 3. ppr. pl. prk. didelis vandens plotas: Ant ledynų atsirasdavo ištisi ežerai vandens K.Bor. Prilijo vandens ẽžerus DŽ. | Nė pieno negali ištekti tokiems ežerams prabaltinti Žem. Žalio vyno dūnojai plaukė, saldaus midulio ežerai stovėjo V.Krėv. ║ didelis ko nors plotas: Manai lengva tokius ẽžerus (plačias pievas) su dalgiais apvaikščioti? Ll. Idant galėčiau nusisergėti ežero ugnies brš. Impuls ing aną ežerą, degantį ugnia ir siera KN206. 4. Ašarų ežeras (anat. lacus lacrimalis) P.Aviž. Jais (latakėliais) ašaros nuteka iš ašarų ežero in ašarų maišelį EncIV1368.

ežeras antonimai

Ką reiškia žodis ežeriausias? Visi terminai iš raidės E.