plotas reikšmė

Kas yra plotas? 1 plótas sm. (1) 1. R kieno nors (ppr. žemės) paviršiaus dalis: Didelis plótas žemės tenai J. Didžiausi plotai buvo javų Krm. Kur didesnis plótas, ten mes (piemenys) suseidavom į daiktą visi Grnk. Darbadienius rašo valig [nudirbto] plóto: kiek padirbi, tiek ir užrašo (sov.) Všn. Toks plotas ežero, ir nebijo važiuot tokiu šalčiu Ds. Dar neišpjautas šieno plotelis LTR(Rz). Aš nenoriu visan plótan leist gyvulių, tik šitan kąsnukan Lp. Padovanojo jiedviem nuosavybei daržininko trobesius su plotu geros ariamos žemės LzP. Kepina saulė nenaudingą plótą A.Baran. Gražūs buvo Trakų ežero plotai V.Krėv. Plotai žaliuoja žirnių, linelių BM434. Kiekvienas gerą plotą kelių į ketvirčių dirvos ant savo perlenkio netoli nuo savo namų gavo K.Donel1. Jokios properšos, jokio vandens plotelyčio! rš. Žemė parduodama mažais plotukais A1884,268. | Geriant melisos arbatą išnyksta dusulys, skausmai širdies plote sp. 2. teritorija: TSRS plotas užima šeštąją Žemės rutulio sausumos dalį (sov.) rš. XIV amžiuje Galindos plotą dariusios šios šiandienykščios apskritys K.Būg. 3. Š mat. paviršiaus dalies, apribotos laužtine ar uždara kreive, apimtis (matuojama kvadratiniais vienetais): Plóto matas NdŽ. Surasti, apskaityti plotas Z.Žem. 4. vieta, skirta kuriam nors tikslui: Bus sudarytas lengvosios pramonės darbininkams specialus gyvenamojo ploto fondas sp. Gyvenamąjį buto plotą tau palieku rš. 5. gabalas, lopas, dėmė: Dedervinė yra plótais ant rankos J. Plótas mėlynas, baltas ant veido jo, kaip nusigąsta J. Rugiai plótais išplikę K. 6. vienas medžiagos gabalų, iš kurių pasiūtas visas daiktas: Dabar madoj devynių plotų sijonas, ilgas, kone iki žemės I.Simon. Tinklo sparnai – dvylikos penkiolikos plotų Nd. 7. vieta, kurioje kas daroma, laukas: Kitados kovėjai, eidami kovos plotan, tepdavosi aliejumi A.Baran. 8. gelmė, giliausioji vieta: Lydys, pagriebęs kabliuką, davės plotan Lb. Plote visos žuvys Trgn. Ar nebijai pačiam plóte maudytis? Mlt. Jau plotai užšalo, galima ir rogėm važiuot Pns. Tavo vaikai net pačiam plóte ežero slidinėjas Plš. 9. tarpas: Praė[jo] didelis metų plótas PnmA. ◊ akių̃ (akiẽs) plótu BŽ97 apytikriai, iš akies, spėtinai, aklai: Akių̃ plótu eina J. Pirma apsigalvok, neik akių̃ plótu Šn. Akiẽs plótu paskaičiavo – nieko nesvėrė Gs. Padarė akių̃ plótu Tvr. Akių̃ plótu apmesk Ds. Dirbk gerai, o ne akių̃ plótu Ut. Karvę pieningą nupirkt tai reikia apsklaust, ė akių plotu kokią susrietėlę nupirksi Prng. Nereikia akių plotu be reikalo daugel šnekėtie, ba tai labai yra negražu Tat. visù [akių̃] plótu plačiai: Visù akių̃ plótu tušti laukai Vlkv. Visu plotu ėjome, ieškodami nukirsto ąžuolo J. Visù plótu lyja Alk.
2 ×plõtas (rus. плoть) sm. (2) storumas, apkūnumas: Kap senas, valgai nevalgai, vis tiek į plõtą neina Al. Miegas į plõtą neina – atsikėlė tokia išbalus Gs. Ką tik įvalgau, tas eina plõtan Sn. Matyt, gera duona, kad tau taip eina plotan Km.
3 ×plotas sm. žr. plotė 2: Padėk pietus ant ploto, kad neatšaltų Sg.

plotas sinonimai

plotas junginiai

  • gyvenamasis plotas, miškingas plotas, naudojamas žemės plotas, pagrindinis valdos plotas, valdos plotas, žemės plotas, žūklės plotas
  • miškingas plotas, naudojamas žemės plotas, pagrindinis valdos plotas, valdos plotas, žūklės plotas
Ką reiškia žodis plotauti? Visi terminai iš raidės P.