daugel reikšmė

Kas yra daugel? daũgel adv. daug: Ar daugel tu turi mažų vaikelių? JV350. Jau daũgel metų praėjo Gg. Vai daũgel daũgel mūsų brolelių, ne visi pas tėvelį Dkš. Daugel kelio LB217. Daugel kartų toji žinia išėjo žmogui ant blogo BsMtII10. Aš negaliu daugel gerti, reiks ma[n] ryto[j] anksti kelti Vlkš. Aš daũgel senesnis, ale anas stipresnis Šlčn. Geresni jūs este už daugel žvirblių BtMt10,31. Daugel vietose nesuprato žodžių M.Valanč. ^ Daũgel dūmų, mažai ugnies Erž. Daugel ko mokąs nieko gerai nemok VP11. Kas daugel kalba, tasai mažai dirba PPr41. Kokių daugeliausia medžių girioj? (apvalainų) LMD(Gdl).

daugel sinonimai

daugel antonimai

Ką reiškia žodis daugeleriopas? Visi terminai iš raidės D.