viešpatis reikšmė

Kas yra viešpatis? viẽšpatis sm. (1) KBII104, K, Rtr, NdŽ, KŽ, viešpatìs (3b) NdŽ, viešpãtis (2) DP199; N, M žr. viešpats: 1. H, H184, R, R200,237, R115, MŽ, MŽ266,316, Sut, L [Dieve,] davei man kaipo ponas, atėmei kaip viešpatis manas Mž438. Namų viešpatis apsirūstavo BPII213. Mūsų V. Jėzus Christus, Karalius ant karalių ir Viešpatìs ant Viešpatų̃ DP236. Viešpatis indavė ganymop avis savas DP457. Neveizdėjo [Christus], kas Viešpatis, o kas tarnas, kas elgeta, kas didžturis DP365. Viešpatis alba viešpačia tep tebylo Vln30. Pasigailėjęs po tam viešpatis to paties tarno, valnu jį padarė ir skolą jamui teipajag atleido VlnE124. Ne vienas viešpatis raudodamas parėjo KN269. Laukė per naktį liūdnas viešpatis to bajoriško sūdo DS179(Rs). ^ Koksai Viešpatìs, šitoksai ir dvaras jo DP357. 2. KlG47, KlC25, FrnS39 Pažino jautis ir asils, jautis ir asils, jog bernelis est Viešpatis ChG72. Gelbėk nuog amžinos smerties, ved esi mūsų Viešpatis Mž55. Viešpatis, kada jopi šaukiu, išklauso mane Mž509. Viešpatis tikrai kėlėsi BPII19. Yra tasai [mokslas], kurio mus Viešpatis Jėzus Christas pirm išmokė mus darbais ir žodžiais DK14. Viešpãtis, ižganytojas mūsų DP17. Viẽšpatis yra tikruoju… Dievu DP404. Viešpatis Dievas yra visagalis DP125. Amžinasis ir nemirštąsis Viešpãtis DP241. Meilaširdis ir susimilstąsis Viešpatìs DP263. Viešpãtis Jėzus est Christus, mesijas ansai žadėtas, ir prieg tam sūnus Dievo gyvo DP466. Tikiu, jog Jėzus Christus, tikras Dievas… Viešpatis mano… mane nuog smerties… išvadavo Vln18. Yra tūlimi urėdai, bet vienas Viešpatis VlnE100. Jei pats ponas namų nesustatys, noprosnai jais rūpinas Viešpatis PK93. ^ Ka viẽšpaties ranka nelaimina, užgriūva bėdos Ps. 3. žr. viešpats 4: Viešpatis yra viešės vyras, jos valdovas arba seniūnas rš.

Ką reiškia žodis viešpatiškas? Visi terminai iš raidės V.