kokis reikšmė

Kas yra kokis? 1 kõkis sm. (2) DŽ kokybė: Balsių kiekio ir kokio kitimas K.Būg. Jausmai vieni nuo kitų skiriasi, kaip ir pojūčiai, savo kokiu, trukme ir intensyvumu sp. Kosulio kokis (sausas ar drėgnas) rš.
2 kokìs, -ì (-ià) pron. (4) NdŽ, J, kókis, -i (1) Lz žr. koks: 1. Kokìs didumo? OG270. Kokì tavo plaukai? LB221. Kokì tavo linai? Zt. Su kokiù vaiku ėjai? Zt. Kokiuosui laukuosui auga linai? Tvr. Kokìs čia kaimas? Al. Kókis žmogus atejo? Lz. Kokìs dabar vėjas tave atpūtė? Vlkv. Bet kokis aig tatai man pagerbimas? DP131. Kokis yra sunkumas ir bjaurumas DP183. Koki yra teisybė DP183. Kokime pašlavinime MP68. Kokimęg kūne ateit DP585. 2. Kokìs čia tavo darbas! Švnč. Nuog kokis džiaugsmas buvo DP229. Kokig tatai aklatis DP80. Kokig tai yra meilė DP174. 3. Kokì tėvai, toki ir vaikai Lp. Kokis darbas, tokis ir atlyginimas Mrk. Kokis yra žmonių būdas, tokias rasi čia ir dūdas O. Kókis gimė, teip ir kalba Nmč. Kokis tėvas, tokis ir vaikas Al. Koki sėkla, tokie ir vaisiai Sim. 4. Jau kokis jis bebūtų, kad tik negertų Al. 5. Kokiañ krašte gyveno žmones kaip danguj AruP86. Skrodžia širdį man priejauta, piktybė koki SD68. Dar kokis paršas kėpso Lp. Tai ne koki pagauta duona DP193. Kad randamės kokime privalyme VoK7. Ne kokime sumišime VoK37. O Sarai buvo nevaisinga, nei turėjo vaiko kokio BB1Moz11,30.

Ką reiškia žodis kokis tai? Visi terminai iš raidės K.