tokias reikšmė

Kas yra tokias? tokiàs, -ià pron. demons. (3) DrskŽ, Sn, (4), Mrc, tókias, -ia (1) NdŽ, DrskŽ, Sn, Klvr; PK43, SPII242, Sut, N žr. toks: 1. Aš nemačiau tokiõ žmogaus Drsk. Jaunų laikas – tokiõ paskui nebus Drsk. Reikia tókias žmogus ponevalios nuvežt [į prieglaudą] Kpč. Gali užeiti tokiàs laikas Lp. Jin tokià ir jis tokiàs (abu girtuokliai) Kpč. Ne tokiàs jo smokas Aps. ║ Kokias anas bit, tokiàs ir yra LKKIII122(Zt). ^ Kokias kūlėjas, tokiàs ir spragelas Drsk. ║ Tókias daiktas: sykį kai pavalgai lepeškų, daugiau nenori Kpč. 2. O jau tokiàs bernas buvo gražus Azr. Tokià geras, regis, visa tau atduotūp LKKVIII165(Zt). Tokiàs sodžius, o neyra dar̃ Azr. Tókias buvo ramus – ir pradėjo gert Drsk. Tokiàs jaunas ir netikęs Drsk. Gal tau ašaka dygsta pasturgaly, kad tokias neramus LMD(Pns). Tokiàs vagis buvo šaltysius Drsk. ║ Tokiàs tę jos ir gyvenimas prieg tos marčios LKT381(Vs). Tókias čia mano niūkimas (kalba), tik liežiuvis sopa Aps. Tokiàs tę tavo darbas! Lp. Tokiàs tę bernų arimas, kap kelių kiaulių knisimas DrskD245. 3. Vs žr. toks 4: Tokią̃ skarukę pirkau Drsk. Tokiàs diedukas ej[o] (ps.) LKT380(Kč). Pažįstamas vyrukas tokiàs Kpč. Tę kap važiuoji, tokiàs kalnas yr Kpč. Jaujis buvo tokias gale kluono pastatytas Aps. Kas tokiàs ją (merginą) ėmė? Drsk. Atsiraskit tokiàs vienas ir išimkit vainikėlį (d.) Lp. Tokiàs kaimynas tę gyvendavo an kalno tų pievų Vs. O tada Dvarčiniuos buvo senis tokias, numiręs jau, nėr Aps. ◊ neĩ šiokiàs, neĩ tokiàs prastas, nevykęs: Tokias nedrūtas būna [žmogus], tai ir nedakepęs – neĩ šiokiàs, neĩ tokiàs Kpč. šiokiàs tokiàs kiekvienas, bet kuris: Uždirba ir mažas, ir didelys – šiokiàs tokiàs Drsk. tokiàs (tókias ir tokiàs (tókias) nurodo žinomą, bet konkrečiai nepasakomą daiktą: Tókias ir tókias žmogus Azr.

Ką reiškia žodis tokias pačia? Visi terminai iš raidės T.