kalnas reikšmė

Kas yra kalnas? kálnas sm. (3) K, Nm, Sch6, (1) Slnt, Kv, Tv, An, Ds, Sr; SD63, R, MŽ211, N, M 1. aukštas žemės pakilimas: Už kálnų pieskynų Mrc. Kálnai dideli Lkm. Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę! Kas jūsų grožei senobinei tiki? A.Baran. Kalnuos pilki ereliai nardo S.Nėr. Kálnas giria apaugęs KI178. Avis kalnaĩs išginiau KGr383. Kad tu kálnais pavirstum J. Ant kalno karklai siūbavo, pakalnėj vanduo liūliavo (d.) J.Jabl. Broliai žmonėmis viename kalne gyvena (ps.) J.Jabl. Kálnai jau beveik išdžiūvo Dkš. Kur pjausma rugius – kalne ar pakalnėj? Ds. Veiza į žmogų kaip par kalną Varn. Nuo kalno tai smagu, bet kalnan tai sunku Vlk. Aplink Vilnių aukšti kálnai JD45. Kálne berželiai stovėjo, beržų lapeliai mirgėjo JV259. Lankiau kálne rugelius JV2. Kalnai nesudygo, o kloniai nunoko Dkš. Nei matau kopų, nei kopų kalnų̃ Sch6. Vėtra medžius vertė ir vandenis krokančius jūros į kalnus sustatė S.Dauk. Bangos kalnais eina (tokios didelės kaip kalnai) ir putoja Blv. Kalnūse ir girėse gyveno S.Dauk. Prieš kalną ger eit, o nu kalno ir kūliais nusiriti B. Sunkesnis vežimas prieš kalną Sim. Paprastai vulkanai patys verste susiverčia kūgio pavidalo kalnus, tai yra verstiniai kalnai Vr. Ledinis kálnas (ledkalnis, glečeris) KI554. Aš pakeliu savo akis kalnump Bb1Ps121,1. Ant budavojimo medžią ižg šilo arba iž kalnų akmenis kerta DP575. Kalnai šokinėjo kaip avinai Mž462. Oi, ko siūbavo, oi, ko siūbavo kálnana berželis? Mrc. Ant kalnelio, pakalnėlėj dobilėliai žydėjo Dkš. Ir ant kalnelių buvo kelias užpustytas Nmn. Mūs kalneliai alaviniai, o laukeliai sidabriniai d. Ar lazdyną auginai, ... ar kalnẽly uogeles sirpinai? JD697. Eiva mudu ant aukšto kalnẽlio JD148. Aukštais kalneliais vaikščiojo KlvD23. Kad žinočiau tą kalnelį, kur gul mano matušelė [palaidota] D83. Mano matužė, mano senoji, jau seniai guli aukštam kalnẽly [palaidota] JD1238. Kopūstai sudedami į vidurį lėkštės kalneliu rš. Gyte n'išgysiu, tavo nebūsiu, aš eisiu į kalnẽlį (būsiu palaidota ten) JD1216. Kai jis jojo per kalnaitį, kalnužis bildėjo RD23. Kur an kalnelaičio, tai jau sausa Vrnv. Ant aukštojo kalnelaičio, po žaliosios liepelaitės, ten slauni tėviškėlė JD1535. Užteka saulelė par aukštus kalnužius JV946. Mano sena motinėlė gul aukštame kalnužė̃ly [palaidota] JD505. Jau žmonės in kalnytukų pjauna rugius Arm. Ir pr'ėjęs kalnužaitytėlį, an to užsilipo Jrk102. ^ Varžas stato ingerkliu prieš kálną (prieš srovę) Ds. 2. prk. ko nors daug: Privirė kalnus žvėrienos rš. Netrukus išsities rinkose eilės būdų, išaugs kepurių ir riestainių kalnai A.Vencl. Ant stalo kalnai priraikyto ragaišio rš. Milžinas kalnus lavonų suguldė prš. Aukso kalnų niekur nerasi Ds. Keliu slenka dulkių kalnas rš. Darbas buvo didelis, atimdavo kalną laiko rš. Kalnas su kalnu nesusieit, žmogus su žmogumi susieit VP22. Daina kalnus varto, daina ir debesius sklaido Al. Aš jam kalną pyliau (gera dariau), jis ma[n] duobę kasė RD213. Kalnais nuejau, kalnais parėjau, tūkstančiais skaičiau, vieną beradau (audeklą meta) Yl. 3. kaupas: Vežimas bus su kálnais Krtn. ◊ ×iš kálno (l. zgóry) neatėjus laikui, iš anksto: Ar galėsite iš kálno užmokėt? Pn. Iš kálno tau sakau Ktk. Prižadėjo iš kalno užmokėt Sdb. Jau pusę pinigų iš kalno paėmė Dgl. Užmokėjo iš kalno Rk. kalnų̃ kíelė; rš zool. Montacilla boarula. kalnų̃ ožỹs BŽ204 zool. alpinis ožys (Capra ibex). kalnų̃ strãzdas; Blv zool. Monticula saxatilis. kalnų̃ švilpìkas; EncIII122 zool. Arctomys marmota. kálnus ver̃sti labai apkalbėti: Vienas ant antro kalnus verčia Skd. kálnus nuver̃sti daug nuveikti: Kad aš būčiau sveika, tai kalnus nuversčiau Gs. Jis pasiryžęs kalnus nuversti Šl. kalnų̃ žąsìs; Blv zool. Tadorna damiatica. kálno žolė̃; P bot. Sempervivum hirtum. kalnų̃ žvìrblis zool. Passer petronius: Kalnų žvirblis panašus į mūsų žvirblio patelę Blv. ne už kalnų̃ netoli: Ne už kalnų pavasaris sp. Nebe už kalnų̃ ir rugiapjūtė Pc.

kalnas sinonimai

kalnas antonimai

kalnas junginiai

  • Bekešo kalnas, Betės kalnas, Bogio kalnas, Botevo kalnas, Brendono kalnas, Dunojaus kalnas, Gedanonių kalnas, Hermono kalnas, Hudo kalnas, Juozapinės kalnas, Kalnas (Pasvalys), Karmelio kalnas, Kosciuškos kalnas, Kryžių kalnas, Logano kalnas, Makinlio kalnas, Morn Seišelua kalnas, Nevaišių kalnas, Pavištyčio kalnas, Pisio kalnas, Popos kalnas, Raganų kalnas, Rambyno kalnas, San Lorenso kalnas, Sen Mišelio kalnas, Stalo kalnas, Tauro kalnas, Šv. Elenos kalnas, Šventasis Kalnas
Ką reiškia žodis kalnasargis? Visi terminai iš raidės K.