rugiapjūtė reikšmė

Kas yra rugiapjūtė? rugiapjū́tė sf. (1) 1. rugių ir kitų žiemkenčių pjovimo (kirtimo) darbai: Rugiapjūtė – didžiausia darbymetė Šd. Par rugiapjū́tę pradienykam mokėdavo daugiau, geriau pavalgyt duodavo Lel. Berno jie visai nesamdė, tik per rugiapjūtes ir šienapjūtes kviesdavos padienininkų A.Vien. Rugiapjū́tės giesmę mokėjau, ale užmiršau Nmč. ║ prk. daugybė darbo: Pareinu iš fermos, i prasideda rugiapjū́tė: tu išskalbk, tu paliuobk – net prakaitas varva Skrb. Ryt šventa, tai šiandie man rugiapjū́tė: ir šen bėgu, ir ten bėgu, ir vis galo nėr Trgn. 2. DŽ, JnšM, Ml rugių ir kitų žiemkenčių pjovimo (kirtimo) metas: Rugiapjūtėj kombainai suūš E.Miež. Tuoj jau ir rugiapjū́tė ateis Šlčn. Ateis mėnuo rugiapjūtės, reiks rugeliai pjauti LTR(Rm). Buvo pati rugiapjū́tė Lnt. Kap tik rugiapjū́tė, tuoj ir lietus Dv. Par rugiapjū́tę vėlai gulam, anksti keliams Šmn. Buvo pati rugiapjū́tė, kap paskėlė karas Grv. Aviečiai tai prieš rugiapjū́tę Pb. ^ Kas rugiapjūtėj pavėsio ieško, tas žiemą prikentės alkio J.Jabl. Atsibodo kaip žalia duona per rugiapjūtę KrvP(Dg). Šilta kaip per rugiapjū́tę Dkš. 3. rugius kertant dainuojama daina: Pirmiau daugiau dainavo rugiapjū́tes, o dar̃ tep rėkauna, i viskas Prn.

Ką reiškia žodis rugiasėjis? Visi terminai iš raidės R.