mėnuo reikšmė

Kas yra mėnuo? mė́nuo sm. (1), mė́nuoj (1), mėnuõ (3a), gen. mė́nesio, mė́nesies, mėnaũs 1. Mž326 žr. mėnulis 1: Naktys, nors be mėnesio, bet žvaigždėtos, aiškios Žem. Jaunas mė́nuo jau aukštai Ėr. Dabar pilnatis mė́nuo, šviesu bus grįžti Vdžg. Mėnuo auga (eina į pilnatį), ir javas auga, mėnuo nyksta, ir javas nelinksmas Šts. Kad nori turėt lengvus drabužius, tai reik jaunu mėnesiu pasisiūdint (priet.) J.Jabl. Mė́nuo auga, mė́nuo dyla KII68. Tuščias mė́nuo KII68. Mėnuo įgema R. Mėnuo jaunas, augąs SD120. Pilnatis mėnesio SD244. Nusileis mė́nuo, patekės saulelė JD942. Leiskis, saule, tekėk, mėnuo, duok man šventą vakarelį D10. Nė mėnaũs, nė žvaizdžių, dangus kaip žakelis (maišelis) Varn. Nei saulės, nei mė́nesies nereikia DP573. Man regėjosi, jog saulė ir mėnuo ... kloniojosi pryš mane BB1Moz37,9. Užtekėjo mėnesėlis tarp dviejų žvaigždelių RD115. Aš palikau tėvužėlį kaip ant dangaus mėnesėlį JD1151. ^ Mėnuo švieta, bet nešildo VP29. Pasirodė kaip jaunas mėnuo (trumpai, retai) Pšl. Mėnuo ir saulę kartais temdo J.Jabl. Į žemę sėjam, ne į mėnesį (nėr ko į mėnesį žiūrėti) Šts. Lo[ja] kaip šuo į mėnesį žiūrėdamas Krž. Ėjo pana, pametė karolius, mėnuo ėmė – nepaėmė, saulė ėmė – ir paėmė (rasa) Grz. Ąžuolas be šakų, viršun mėnuoj teka (žvakė) Mrk. Jo galvos viršuje mėnuo tekėjo (buvo praplikęs) LzP. Pakaušyje mėnesėlis šviečia (praplikęs), o apyausiai balti kaip šerkšnas rš. Galvelėj mėnuo šviečia Grž. ║ prk. plikė pakaušyje: Jau ir jis su mėnesiu LTR(Ds). 2. trisdešimties dienų laiko tarpas: Brolis jau visas mėnuo serga J.Jabl. Jau mė́nuo, kaip negrįžta Grž. Antras mėnuo laukiu A.Baran. Šešis mėnesius tenai išgulėjo J.Bil. Ketvirtas mėnuõ ligoninė[je] Vn. Kralikai mė́nesio Msn. Nesunkiai dirbsi, mėnesiui gausi tris rublius Žem. Po devynių mėnesiùkų būs bobutei darbo Krš. Dienos mė́nuo, t. y. ilga diena, ir paršai nusikalėjo tvarte J. 3. dvyliktoji metų dalis, kiekviena turinti savo vardą: Paklausė, kokiame mė́nesė[je] gimusi Lkv. Kiek tas mė́nuo turi dienų? Ėr. Pasakyk mergele, kiek mėnesiui dienų J.Jabl. Trako mėnuo šunis užėjo J. Skaistuoliai mėnesiai (šaltieji žiemos mėnesiai) dar tebėr [priešakyje], pradės šalti Rm. Žiedų mėnuo, karvelio mėnuo (balandis) SD126. Kirmėlių mėnuo (birželis) SD36. Pjūmenies mėnuo (rugpjūtis) SD1165. Jūs galvijus iki pradžios gegužinio mėnesio ant tų ganote K.Donel1. Kokis dar̃ mė́nuoj? Drsk. Šisai mėnuo testovi jumus pirmasis mėnuo, ir nug to jūs pradėkite mėnesius metų BB2Moz12,2. ^ Koks mėnuo, toks ir laikas, koks tėvas, toks ir vaikas Plt, Dov. ◊ medaũs (medùjis BŽ241) mė́nuo; LL87 sutuoktinių gyvenimo pradžia: Medaus mėnesį paėmė vyrą kariuomenėn Ml. mė́nesio ligà lunatizmas: Mėnesio liga sergąs R258. Ir atvedė pas jį visokius ligonis ... ir mėnesio liga sergančius NTMt4,24.

mėnuo sinonimai

mėnuo junginiai

  • medaus mėnuo
  • Medaus mėnuo
Ką reiškia žodis mėnuolis? Visi terminai iš raidės M.