ketvirtas reikšmė

Kas yra ketvirtas? ketvir̃tas, -à num. ord. (4) K, OG278; SD258→ keturi: Ketvirtasis mūsų bendrakeleivis buvo vidutinio amžiaus, bėgiojančiom akim žmogus J.Balt. Pirštai yra: didžiàsai, antràsai, trečiàsai – ilgis, ketvirtàsai – vidutinis, penktàsai – trumpùkas Brb. Jos ketvir̃tasai vaikas mažas mirė Slm. Ketvir̃tai adynai bengantis, tamsi yra rudenį J. Ketvirtà pasibaigus – laikas iškeliauti Skr. Ir ketvirtą pridėsi tu ma[n] da šimtelį JV690. Buvo senovės gadynėje trys broliai ir ketvirta sesutė BsMtII13. Išgėriau ketvirtą, mano širdis tvirta DvD292. Į tris kampus šilkais siuvo, į ketvirtą – savo vardą BsO115. Tris dienas, tris naktis keleliu ėjau, ketvirtą naktelę girion nakvojau (d.) dz. Einu aš ketvirta diena FrnS31. Jis guli (serga) ketvirtą dieną rš. Ketvirtieji (ketvirta grupė žmonių) vėl čėsais įpuola į desperaciją P. Ketvirtà dalis VoK22. ketvir̃ta n.: Ketvirta, pavins gailesis paeiti iš širdies P. Ketvirta, didžiausia apyjuoka ir priespauda DP169.

ketvirtas sinonimai

Ką reiškia žodis ketvirtas liekas? Visi terminai iš raidės K.