antras reikšmė

Kas yra antras? añtras, -à num. ord. (4) 1. SD407 einantis po pirmo, kitas: Šitai vienas, antai añtras pėdas J. Viena verpia, antrà audžia, trečia šeivas trina J.Jabl. Vai aš ėjau laukelį, ėjau ir añtrą Ktv. Ieškojo dieną ir añtrą, niekur motulės nerado J.Jabl. Jis jau eina antrùs metus PnmA. Keliasi antroj (antrą valandą) po dvylikos Žem. Man už rugius du gorčiai, tau už darbą antri du Žem. Buvo dvi seseri ir du broliu – dabar vienas vieną, añtras añtrą išmoka (duoda dalį) Als. Vienam davė aukso, antrám davė ugnies, o trečiam davė geltą plauką MPs. Juodu vienas añtro bijo, vienas antrám neištiki, vienas antrù nepasikliauja J.Jabl. Vienas antrám (kitam) kylį varo (imasi) Grž. Sakiau, kad nedirbk, sugadinai tik, dabar man vis tiek añtras darbas (iš naujo reiks dirbti) Skr. Paėmė antrus (dvigubus) pinigus – tai apgavikas Jrb. Važiuosi keliais – añtrą kelią dirbsi (bus dvigubai toliau) Kal. Antrieji karšti patiekalai Rs. Šiemet antros eilės [bulvių] nesurinkom, šalčiai užuspėjo Ds. Antru kartu ateis su dide galybe DP13. Ką skeliame vienas antram DP64. Čia ant žemės vienas antramp ieškome to pasaulio garbės DP130. Darbą juodu švankiai atliko antrudums nesant (be dviejų kitų darbininkų) S.Dauk. Bylojo vienas antrop DP189. O kada sakau vienop – eik, tada jis eit, ir antrop – ateik, o jis ateiti VlnE36. ^ Viens paklydo nežinodamas, antras – jo ieškodamas Sim. Viena ranka glosto, o su antrà peša Sim. Pro vieną ausį įeina, pro añtrąją išeina (greitai pamiršta) Pln. Sẽniai añtrą kartą yra vaikais VP40. Jis jaučiasi kaip añtrą kartą gimęs Jnš. añtra n. Gs: Padės jiemus ... viena kaip ir antra DP76. Linija (eile) skaičiuojama paeiliui arba pirmais antrais rš. 2. antraeilis, ne geriausias, ne pagrindinis: Antros rūšies obuoliai rš. Jie daugiausia buvo paėmę antrąsias vietas rš. Antros klasės kajutė rš. 3. muz. atliekantis pagalbinę partiją: Antrasis balsas; antrasis smuikas LmŽ94. Mes imsim (dainuosime) pirmu balsu, o jūs antru Klvr. ◊ ant antrõs kójos antrą stiklą (išgerti): Reikia išeinant išgerti ant antrõs kójos Jnš. añtra tíek 1. R115 kita tiek, dukart tiek: Jis añtra tíek didesnis KII94. Añtra tiek jei sumokėsi, tai parduosiu Ktk. Añtra tíek sunkesnis, kad reikia pakilot Rk. 2. tiek pat: Žiemos antra tiek, kaip vasaros, t. y. šeši mėnesys, ir vasaros šeši J. añtra ver̃tus be to, iš kitos pusės: Añtra ver̃tus, nereikėjo teip daryti Grž. añtras gãlas seklyčia: Prašom į añtrą gãlą! Grž. antrì gaidžiaĩ ankstyvas rytas, metas, kada antrą kartą gieda gaidžiai: Miegojom lig antrų̃ gaidžių̃ Ėr. añtro gãlo Trgn antra vertus. antróji jaunỹstė jėgų, energijos pakilimas vyresniame amžiuje: Aš jau antrõj jaunỹstėj! Ant. iš antrõsios griẽbti dar kartą bandyti: Jeigu nudegei vieną, griẽbk iš antrõsios Btg. iš antrų̃ lū́pų per kitus, per tarpininką (išgirsti, sužinoti): Išgirdo iš antrų̃ lū́pų Jnš. iš antrų̃ rañkų ne tiesiai, ne iš pirmo šaltinio, per tarpininką (gauti, pirkti): Jis pirko tą karvę iš antrų̃ rañkų Prn.

antras sinonimai

antras junginiai

  • antras pagal gerumą, kas antras
Ką reiškia žodis antras liekas? Visi terminai iš raidės A.