seklyčia reikšmė

Kas yra seklyčia? ×seklyčià (brus. cвятлiцa, l. świetlica) sf. (2) Mrj, Zp, Smn, Btg, Sk, Šln, Vdk, Lnkv, Pn, Rz, Šmn, Vb, seklýčia (1) Rtr; Sut, N, [K], BzF168, sėklýčia (1) Rtr; J, M gerasis valstiečių trobos galas; svečių kambarys, svetainė: Seklyčiose vaišinami svečiai, o vasaros metu ir miegama MLTEI573. Seklyčią dar vadina šviesioji trioba, svečių trioba, svečių suėjimas Grž. Veskite svečius į seklỹčią Šil. Išplauk seklỹčios grindisrytoj sekmadienis Krok. Atidaryk seklỹčios langą – tegu vėdinasi Lkč. Paklosiu tau lovą seklỹčioj, ar nesušalsi? Mšk. Jau pakorė seklỹčioj lopšelį Mrc. Tavo skaisti gražuolė, kunigienė Aldona, sėdi už akmens sienų, aukštuose mūruose, karaliaus Mindaugo seklyčioje V.Krėv. Žiemą seklyčiose arba trobose pečius kūren S.Dauk. Karalaitis išsigando ir, užsidaręs seklyčioj, pradėjo raudot LTR(Mrk). Graži seklyčia MitII257(Šd). Šeimynos seklyčia I. Tu nueisi į seklỹčią, kur aš audžiau aštuonnyčius (d.) Dkš. Vaikeliai verkia, seklyčia skamba, negaliu, berneli, miego miegot LTR(Lp). Ar vėjas pučia, ar girios ūžia, ar naujoj seklyčioj staklelės tuska? NS904. Nueinu į seklỹčią – seklỹčio[je] jaunimas šoka JD1215. Eik, dukrele, in seklyčią, tu ten saldžiai miegosi BsO217. Aš tau užlaikysiu šviesioj seklytėlėj LTR(Brž). Eisiam, kad eisiam į seklyčelę, į seklyčelę pri verpėjelių D29. ^ Sėdi panelė tamsioj seklyčioj, audžia be staklių ir be nyčių (bitė) Adm.

Ką reiškia žodis seklyčpetis? Visi terminai iš raidės S.