jaunimas reikšmė

Kas yra jaunimas? jaunìmas sm. (2) 1. col. Vln43, MP63, SD153, R, MŽ289, N, LsB430 jauni žmonės: Galgi an rugelius dėlto keliausi statytie kuopų – jaunimas (jaunieji) nemoka Dglš. Šoka, dainuoja visas jaunimėlis – nėra mano mergelės BsO156. Visas jaunas jaunimėlis mane palydėjo Lp. Ir ateina rudenėlis, jaunimėlio rūpestėlis Sn. Pas tą ugnį ugnužėlę jaunimėlio šokta JV682. Ir jaunimė̃lis gražiai dainuoja Kp. Sugavo jį jaunimas Ev. Daug jaunimo kaip banda labai pigiai tapo parduota BPII346. Myli lietuvę gražesnis jaunimas, negu kad rožių ir tulpių audimas Mair. Medžiai ... buvę ... viežlyvi ir gražaus kaip mūsų jaunimas A.Baran. Mes esame ateities partija, o ateitis priklauso jaunimui rš. Darbštus ir linksmas mūs jaunimas kiekvieną priešą kirsti rengias S.Nėr. Prie mokslo ir darbo suėjo jaunimas, ir ateitį statom visi K.Kors. Jaunimo esama daug ir gražaus P.Cvir. 2. Kos33, K, M, Vkš jaunimo suėjimas, pasilinksminimas; jaunimo būrys: Sueiga vaikinų dėl dainavimo, mąstymo mįslių, sekimo pasakų, dėl šokimo bus jaunìmas J. Krinka (skirstosi) jaunimas iš jaunimėlio Dkš. Dabar sako vakarėliai, o tąsyk sakydavo jaunìmai Skr. Kas čia yra, kad tu šiandien jaunimañ neini? Ds. Susibėga į krūvą, padaro jaunimus ar kitokius susirinkimus A1885,25. Sumislijo sudūmojo jaunimą daryti, nežinojo, kokiu būdu kalviuką prašyti Plv. Ko nuliūdai, ko pravirkai viduryj jaunimo? N165. O kodėl, dėl ko, jauna mergele, jaunimėly nebuvai? (d.) J.Jabl. Tetužėliui gera dariau, kad į jaunimėlį nėjau N38. Jiems terūpėjo pentinai šveisti, į jaunimėlius eiti d. Oi pareis pareis mano mergelė iš jaunimėlio šokus d. Atėjo mano bernužėlis su didžiu jaunimužiu JV694. Saulelė leidos, jaunimėlin ejau Lp. Nešiok, mergužėle, aukso žiedužėlius po didžius jaunimėlius JV111. Aš nusieičiau į jaunimužį, kur daug jaunų bernužių LB37. Bernyti mano, jaunasis mano, leisk mane į jaunimą jaunimo paveizdėtie! Niem16. Nebemeilu jau seselės, nei jauni jaunimai NS532. O ko aš eisiu į jaunimužėlį! JD524. 3. žr. jaunystė 1: Piemuo, pereidamas iš piemens į pusbernius ar pusmerges, kartu pereina iš vaikystės į jaunimą EncIX116.

jaunimas sinonimai

jaunimas antonimai

Ką reiškia žodis jaunimauti? Visi terminai iš raidės J.