linksmas reikšmė

Kas yra linksmas? liñksmas, -à adj. (4) 1. SD115, K apimtas džiaugsmo, smagus: Broliai ir sẽniai eina namo linksmi ir susitaikę P.Cvir. Dainą dainuoja kaimo merginos, linksmos, raudonais veidais E.Miež. Juk žinai, kaip liñksmas būrs, per daug prisisurbęs, kartais ant česnių durnas šutkas prasimano K.Donel. Tada mes dainuosim, kai liñksmos būsim Plm. Ir prisakė šitą dieną kožną metą linksmiems būti (linksmintis) BB1Mak13,52. Juozapota parėjo iš Damulio namo, jeigu ne linksmesnė, tai daug ramesnė J.Bil. Linksma buvau, kada sėjau, dar linksmesnė, kad ravėjau JV175. Ėgi linksmutė stirna per pušyną striuoksi A.Baran. Sudiev, pasiliki gi sveikutis ir linksmutis LTI417. Kad gaspadorius linksmas, svetys belinksmesnis S.Dauk. Linksmas žmogus, kap pasrėdo, dar linksmesnis, kap apsiženina Lp. Skaistūs mano veideliai, linksma mano širdelė JD166. Linksmas širdžia OsG145. Linksmas kaip bėdą pakavojęs (labai linksmas) J.Jabl. Linksma kaip gelžiuką radusi LTR(Rs). Linksmas kaip šerną sugavęs LTR(Pšl). Linksmas kaip šuo, pamazgų prilakęs (nelabai linksmas) LTR. Linksmas kaip po krikštynų (nuvargęs, pagiriotas) Krtn. Linksma kaip vainiką praradus (nusiminus) TŽIII378. | prk.: Aš turiu porą gražių apinasrių jiems kišeniuje ir linksmą (gerą, šmaikštų) botagaitį V.Piet. Linksmas žiburėlis švietė pro apšerkšnijusius langus rš. Čia gaivi ir linksma ugnis spragsėjo rš. Daug linksmesnis Nemunas plačiojom pievom šiandien skinasi kelius E.Miež. Rado miestą, iškaišytą vėliavom linksmom Ss. ^ Diena darbu linksma TŽIII376. Jauna mergytė, sušukuota galvytė, vokiški rūbeliai, linksmutė kalbelė (kregždė) Lš. liñksma n.: Ir nori, kad būtų tau linksma, ir nori su volunge krykšti S.Nėr. Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties! Mair. Kaip man liñksma, kaip man gera pas močiutę būti J.Jabl. Ir mum linksmiau, kad daugiau Pš. Jai bus linksmėliau rš. linksmaĩ adv. KI470; Mž246, R: Visi linksmai keliauja lygiu ir plačiu plentu, savo įvairiomis mintimis užimti J.Bil. Ans linksmaĩ pradeda šnekėti J. Bėga dienos man linksmai S.Nėr. Svečią linksmai išleido, nepažiūrėjo nei kreivai B. Labai linksmaĩ nudžiugo Ss. Ažtat aš audžiau, kad gražus būtų, kad jaunam berneliui linksmai patiktų LTR(Ob). Galime … linksmiaus vaikščiot DP457. | prk.: Buvo girdėti linksmai traškant sausi žagarai ir burbuliuojant puodai A.Vencl. linksmỹn adv.: Oras šiltyn, žmonės linksmỹn Sb. ║ išreiškiantis džiaugsmą, smagumą: Įeina Antanas – jaunas, linksmo veido vyrukas, be kepurės, garbanotas J.Paukš. Nedidukė mergina, bet labai linksmų̃ akių Gs. linksmaĩ adv.: Mėlynos akys kaip vaivorai linksmai blizgėjo Žem. Šuns balsas linksmai skambėjo laukuose P.Cvir. 2. žadinantis gerą nuotaiką, džiuginantis: Pavasario dienos kaip tai linksmos yra! A.Strazd. Linksmas būtų vakarėlis, kad mylimas būtų čia Ds. Reikalas, atrodo, eina į linksmąją pusę P.Cvir. Viduriai gurgžda, linksmos [alaus] putelės užgėrus Varn. Linksma dainelė LL250. Linksmų̃ giesmių moka Krn. Alsėdžių kalneliai, ten linksmi takeliai JD398. Apie mumi linksmà vieta (gražios apylinkės, įdomi gamta) Msn. Pas mus jau linksmesnì laukai (aukštesni, kalnuotesni) negu apie Vilkaviškį Gdl. Kodėlei tas bernelis tokiu labai brangu bei linksmu vardu vadinamas BPI133. ^ Pas mus dabar liñksmos dienos (sakoma, vaikui gimus) Alk. liñksma n.: Jau saulė seniai nusileido už trobelės, ir joje dabar buvo tamsu ir nelinksma V.Krėv. Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia! A.Baran. Nelinksma man šitas vakarėlis KrvD191. Į tuos jo namus linksma buvo pažiūrėti (gražiai sutvarkyti) Žem. linksmaĩ adv.: Ten saulelė linksmiau šviečia, ten girelės meiliau ūžia V.Krėv. Kas yra linksmesniai žmoguo, jei ne kalba, kurią išmokęs nu tėvų S.Dauk. ║ kur linksminamasi, kur smagu: Vai pakelėje, pavieškelėje, ten linksma karčemėlė BsO370. 3. mėgstantis linksmintis: Senovės raštinykai pasako tą vyskupą buvus dideliai linksmą, gebėjus tankiai svečius kviesti M.Valanč. linksmaĩ adv.: Tas kareivis ėmė linksmai gyventi J.Balč. 4. su noru ką darantis: Dievas myl linksmą davėją DP492. linksmaĩ adv.: Šitą mokslą visi linksmai prieimkiat Mž10. Tūleriopas kančias … linksmai kentė džiaugdamies DP57. 5. vešlus, tarpus, gerai augantis: Pasirodyk, ar linksmì gi jūsų paršeliai Ds. Palyja dažnai, tai kad linksmas vasarojus! Ktk. Linksmos auga žolelės A.Strazd. Vyšnios dar neliñksmos [po šaltos žiemos] Aps. Ot linksmì bulbienojai! Dbk. Čia rausvos, melsvos, pilkos ūmėdės sutūpę, linksmutės, gražiai auga, niekas jom nerūpi A.Baran. linksmaĩ adv. Ds: Jurginai linksmai augo ir žiedelius krovė LTR. Visi augalai nepaprastai linksmai auga Šlč. Jei augminys auga derlingai ir linksmai, tad žemės blusos nedidžiai tegadina S.Dauk. ║ Rm žvalus, sveikas: Toks linksmas buvo vaikas, tik vienu metu apsirgo, ir gana! Ds. Galvijai linksmučiukai šokinėja A.Baran. 6. aiškus, ryškus: Kaklaraiščiai esti linksmesnių spalvų rš. Piešęs jumoristinio ir linksmo spalvingumo paveikslus EncVII987. linksmaĩ adv.: Pagalviai linksmai rausvi Pt. 7. prk. neblaivas, įkaušęs: Jau Jonas vėl liñksmas! Alk. ◊ linksmõs širdiẽs; linksmų̃ plaũčių (vidurių̃) gerai nusiteikęs, linksmas: Aš linksmos širdies esmi silpnybėsa, blužnijimuose, bėdosa CII663. Linksminkis, jauniki, jaunybėje savo ir būk linksmos širdies ir daryk tatai, kuo tu tiktai mėgsti DP10. Linksmų plaučių žmogus rš. Ot tai linksmų̃ vidurių̃ ta mergaitė Alk. Tu šiandien tokių linksmų vidurių. Kas čia dabar juoktis? I.Simon. linksmì viduriaĩ viduriavimas: Bėgioja, kap linksmus vidurius įgavęs Ig. Man nuo žalbarščių linksmì viduriaĩ pasidarė Lkč. liñksma pasidãrė paleido vidurius: Išgėrė bonką ricino, ir linksma pasidarė – turėjo bėgt an kiemo (ps.) Vlkv. liñksmosios ùgnys BŽ594 dekoratyvinės spalvotos ugnys, gaunamos deginant silpno sprogimo mišinius, fejerverkas. linksmà vietà užpakalis, sėdynė: Vaikus gal mušti, bet ne par galvą, tik par linksmą vietą Skdv.

linksmas sinonimai

linksmas antonimai

Ką reiškia žodis linksmauti? Visi terminai iš raidės L.