aiškus reikšmė

Kas yra aiškus? áiškus, -i adj. (1, 3), aiškùs, -ì (4) 1. SD75 gerai matomas, šviesus, skaistus, giedras: Kai aplink drignė, tai mėnulis ne tep áiškus Gs. Saulutė patekė[jo] neáiški – bus lytaus Gs. Áiškus dangus K.Būg. Ryt bus áiškus oras Vv. Jei saulėlydžiai aiškūs – bus giedra LTR(Sdb). Stiklas nebeáiškus (apdulkėjęs) Grž. Jos drobės áiškaus rašto (ryškios spalvos) Pmp. Visai neáiškus tas tavo audimas Vv. Šuo turi labai aiškias akis (gerai mato) rš. áiškiai adv.: Áiškiai švietė mėnesėlis (d.) Ds. Dabar matau áiškiai (gerai) Lc. | Gana áiškiai (ryškiai) nudažė siūlus Gs. Aš turiu kelines aiškiai raudonas Vlk. ║ labai: Adomas, pamatęs lovą, aiškiai apsidžiaugė A.Vencl. Áiškiai privalgiau Slnt. aiškỹn adv.: Jau diena aiškỹn eina (švinta) Gs. Ko artỹ[n], tuo aiškỹ[n] Gs. 2. lengvai išskaitomas: Áiškus raštas lengva skaityt DŽ. Áiški ranka (rašysena) Š. áiškiai adv.: Áiškiai parašyta Ds. 3. gerai atrodantis, gražus: Ans buvo toks áiškus (skaistus) – nė šnapso gėrė, nė pypkės rūkė Užv. Ligonio veidas šiandien daug aiškèsnis Akm. Kai buvo jauna, tai buvo áiški ant burnos (raudona, šviesi, graži) Gs. Aiški, raudonpusė mergaitė, kaip žemuogė Žem. Naujagimį prausia pienu, kad būtų aiškus (gražus) LTR(Nmk). Ana yra aiškių (šviesių, dailių) kasų Pvn. 4. gerai girdimas, skardus, garsus: Áiškus balsas R. Jis turi neaĩškų balsą, negali suprast Rm. Jie visi gana aiškiõs šnekos Gs. Aiški dikcija rš. Mūs šeima áiški kalboj (aiškiai tarianti žodžius) Klvr. Viskas aiškių̃ aiškiáusia (labai gerai) girdėt áiškiai adv., aĩškiai: Žodžius áiškiai ir suprantamai taria Grž. Aĩškiai girdėjau tėvo balsą mane šaukiant Lnkv. Gs. 5. suprantamas, lengvai suvokiamas, akivaizdus: Áiškus klausimas lengviau ir atsakyt Vlkv. Jo kalba b[uv]o trumpa ir áiški Gs. Naujo revoliucinio judėjimo pakilimas buvo aiškus (sov.) rš. Aiškus ir regimas atajimas... DP2. áišku n., aiškù: Tas pats dalykas vienam áišku, kitam – ne Gs. Dabar man viskas aiškù Kp. Áišku kap dieną Plv. Áišku kaip ant delno Ds. Man šiandien aiškut aišku (labai, visai aišku) K.Kors. áiškiai adv.: Rodos, aš tau aiškiai sakiau, ir nesupratai Grž. Kalbėk áiškiai KBI29. Čia aiškiai meluoji Nt. Visados mokiau aiškiai DP159. Aiškiaũ sakyk J. Tų grybų vardų aš aiškiai (tiksliai) nežinau Žr. Šis kelias áiškiai (tikrai) į Kauną Rt. Aiškiai (tikrai) jos (apkastos augymės) per žiemą ištvers S.Dauk. Aiškiaũ sakyk J. Tas dar aiškesniai rodo senovėj lietuvius gyvenusius minėtuose kraštuose S.Dauk. 6. patikimas: Tas džiovinto[ja]s nebuvo áiškus žmogus, sudegino jaują Jdr. 7. smarkus: Abi pusi sustojo į aiškią mūšą S.Dauk. Kad taip padarė, aš anam parašysiu aiškų laišką Slnt. áiškiai adv.: Aš anam atsakiau áiškiai Slnt. ◊ áiškus dáiktas suprantama: Áiškus dáiktas, jog negerai, kad taip padarei Kp.

aiškus sinonimai

aiškus antonimai

aiškus junginiai

  • aiškus tarimas, iš anksto aiškus rezultatas, trumpas ir aiškus, visiškai aiškus
Ką reiškia žodis aiškutėlis? Visi terminai iš raidės A.