raudonas reikšmė

Kas yra raudonas? 1 raudónas, -a adj. (1) DP542, K, Vlkv, Snt, Pgr, Erž, Slnt, -à (3) And, On, Ds, LKKXI185, KlbIII9(Lkm), Trk; N 1. SD114,18,160, SD36,85, H esantis vaivorykštės kraštinės šiltosios spalvos: Raudona materija SD361. Raudona spalva valdančiajai klikai buvo pati siaubingiausia, ir už iškeltą raudoną vėliavą grėsė daugelis metų kalėjimo A.Vencl. Su raudonái LKGI223(Zt). Tamsiai raudonas R294. Ką tik gimusi žvaigždė pradžioje esti labai raudona rš. An raudóno (dažydami) tai prilupam žievių alksnių Kls. Parvažiavo mašina su raudonaĩs kryžiais DūnŽ. Aičvaras toks kaip pagalys – raudónas toksai Pn. Akmenų pečelį indegino – raudóni akmenai Dv. Jau pirkia šilta, jau inkūrino in raudono (raudonumo) Lz. Kisieliaus raudóno išvirs iš uogų Pb. Medžias raudonas, baltas, Indijos SD33. Raudónas vynas KII135. Raudonų̃ serbentų buvo nemaža Nmč. Raudóniejai [serbentai] išsirpę Šv. Raudoníejai slyvai Grd. Raudonójom uogom daug cukraus reikia Klt. Raudóni, kap buvo pirma, toki dideli obuoliai Ktv. Obuoliai toki gražūs, raudonūs Slk. O raudónos bulbės, jos yra kietesnės LKT188 (Vlkj). Baltų [bulvių] pirkau ir raudonų̃ Ign. Balta nelabai gardi, va raudóna tai gardi [morka] Mlk. Raudoníe[ji] dobilai geriausiai PnmA. Kam tos uogos raudonos ir šakutės jų plonos? Mair. Ale raudoni krūmai [nuo žemuogių] – kojos nėra kur pastatyt Ob. Sniegyrioko gurklelis raudonùtis Aps. Kaip raudona pasdaro skiauteris, tada višta deda Sb. Pelekai raudonesniai kuojos Strn. Prasigėręs ligonis. Raudoni velniukai jam vaidenasi J.Avyž. Aš kaip gyva nemačiau žmogų su raudónom akim Brt. Raudónos akes kai mekšro Smn. Raudónoji kreida KII135. Raudonas kaip bijūnas Kt. Raudonas kai sviklas B. Jaunoji mergelė, aš tavi parvesiu kitą rudenelį…, kad suklės gluosneliai raudonas uogeles StnD12. Žydi putinėlis raudonaĩs žiedeliais, o šermukšnėlė da beraudonèsniais JV846. Žaliejie lapai, baltiejie žiedeliai, raudóni obalėliai JD217. Putinėli raudoniausias, tu ne daikte išaugai TDrIV71. Kad lineliai geltoni, bus bateliai raudoni LTR(Grz). Raudonuosius kraujo rutuliukus (eritrocitus) gamina blužnis ir kaulų smegenys rš. Vanduo est krau[ja]s raudonas Mž236. Jo akys raudonesnės nei vynas ir jo dantys baltesni nei pienas BB1Moz49,12. [Po]tam išejo jo brolis (išnėrė), kursai raudoną siūlą ant savo rankos turėjo BB1Moz 38,30. Duokim paragauti raudoną viralą BB1Moz25,30. | prk.: Šįmet kviečiai bus raudóni (dideli, puikūs) Gž. ^ Ak tu, gyvate raudonóji! (keik.) Krs. Tu gyvate, tu raudónasis! (keik.) Plt. Žalty tu raudónasis, ką padirbai?! Trk. Raudonas – gražus, saldusskanus VP39. Raudonas – nuo tolo malonus, baltas – nuo tolo šaltas Pšl. Raudonas kaip sūris, baltas kaip petelnė, tiesus kaip dalgė (iron.) LTR(Rm). Ne tas puikus, kas raudonas, bet kas kam patinka Slnt. Ką mačyja raudonas obuolas, kad kirminas yr viduj KlvK. Raudonas ponaičiukas, šikinėj šakaliukas (obuolys) Dglš. Kūnas raudonas visiems tinka, širdis balta ant vietos palieka (avietė) Pn. Raudóna panelė kiekvieną suka iš kelio (žemuogė) Pln. Raudoni gabalai žemė̃s įlindę (morkos) Pnd. Raudóni gaideliai po žeme gieda (burokėliai) Paž. Gimsta raudonas, gyvena žalias, miršta geltonas (rugys) TŽV586. Visas raudonas, šikinėj akys (virtas vėžys) Pnd. Koks gyvulys po smerti raudónas? (vėžys) Smln. Kas po smerties raudónas? (vėžys) Arm. Raudónas šuo po tiltu gul (liežuvis) Pln. Raudónos kartelės, baltos vištelės (dantys) Tvr. raudóna n.: Net raudóna šiemet vyšnių, užderėjo Pb. Tep norėjau valgyt, net raudóna akys Kp. ^ Kur raudona, te gražu, kur saldu, te gardu Plš. Kur saldu, te gardu, kur raudóna, tę akys LKT202(Iš). raudónai adv. NdŽ, Als, Ms, Slnt, K, KGr255, Sch119, raudonaĩ BŽ265, DūnŽ, Jž, Al, Lp: Raudonai dažau R294. Raudónai dažo stogą Šv. O žemė žėri jau raudonai kraujuos ir ugnyje V.Myk-Put. Raudónai spuoguotas KII135. Raudonaĩ [moterys] dažo nageles Dgč. Pinavijos žydžia raudónai Jrb. Žvagulis raudónai žydi Kli. Nu teip tų gerų (turtingų) būrų, kur keturios triobos, raudónai stiegta LKT165(Ktč). Koks pašukinis būs išaustas, nudažys dar raudónai, kaip ten vaikuo jau i gražiai būs Lpl. Nuog jų imsite … ožkų plaukus, raudonai padažytus ožius, opšro odas BB2Moz25,3-5. Lelijėlė žyd baltai, bijūnėlis raudonaĩ JV149. O jei pražydės baltai raudónai, tai verk, mergyt, kas dieną LB64. raudonỹn adv. RtŽ. ║ švytintis šia spalva: Jeigu zaros raudónos – vėjas bus Pls. Saulė balta priš lytų, raudóna – priš šilumą End. Padūmavęs dangus, raudonų atšvaitų, tarytum gaisro pašvaistės, nupliekstas rš. Ka leidžias saulė, raudónas retis, stulpai raudóni, tai pryš šaltį Skdv. Kad vakaras esti, sakote: giedra bus, dangus nes yra raudonas BtMt16,2. Raudonas kaip ugnis R139. ^ Balta panaitė, raudona kepuraitė (žvakė) LTR(Graž). Juoda karvė, raudonas teliukas (ugnis) LTR(J.Jabl). Raudóna karvė dangstį laižo (liepsna iš kamino) Dv. Juodas čigonas ant raudono arklio joja (puodas ant ugnies) LTR(Kp). Raudonas liežuvis juodą velnią laižo (puodas ant ugnies) LTsV466(Šlv). Pilnas aruodas raudonų kiaušinių (žarijos krosnyje) LTsV469(Eiš). Raudona paukštė per mišką šmaukštė (šautuvas) Ml. raudónai adv., raudonaĩ: Jeigu raudonaĩ saulė leidžias, tai ant rytdienos bus vėjas Antr. Devynetas mūsų vyrų paėmė didelį iešmą, įkaitino raudonai smaigalį ir dūrė tiesiai tam milžinui į jo tą vieną akį J.Balč. 2. SD328 įraudęs, rausvas: Raudónas veidas J. Raudóni skruostai KII135. Ana vis raudona ir raudona Nmč. Pabuvo be darbo, tai nuog dienos darosi raudónesnis Arm. Išėjo žmona daržo ravėt, parėjo ta kai ugnis raudóna Rs. Tu buvai raudóna kaip cviklinis batvinis visa, gal plaučių uždegimas Lpl. In sniego išbėgam basi, pabėgiojam; pažiūrim, kad kojos raudónos, ir bėgam pirkion Antr. Jo kojos basos, kaip gužučio raudonos Žem. Raudónos rankos [nuo šalčio], i ažantin paturi pakišus, neturi kur dėtis Klt. Nusukė berniokui ausį, dabar raudona kaip žarija Ut. Įėjo į tą rūmą, čia pana skaisti raudóna Vž. Jis vyras sveikas, raudónas kaip obuolys Jnš. Mūs senukas raudónas kai putinas Kt. Kas tas toks raudoniùkas berniokėlis? Ėr. Veidas buvo baltai raudonas J.Jabl. Geltonos kaselės, raudonas veidelis, ta yr muno dukrelė, ta yr muno jaunoji StnD23. Mergelė balta priglausti šalta, o kuri raudona, ta kaist iš tolo D113. Aš ne roželių esmu raudóna, ne nuo pienelio balta JD308. Aš pas savo močiužę vis baltai raudonà be raudóno muilelio LB47. Gražus tavo bernytis – veidai raudoni, plaukai geltoni KlvD56. Skirk sau bernelį, kur raudonais veideliais J.Jabl. Geltonūs mano plaukeliai, skaistūs, raudonūs žandeliai LTR(Slk). Už gero vyro, už darbininkėlio tai veideliai raudoni LTR(Lzd). raudónai adv., raudonaĩ: Nugirdžiau panelę skaisčiai raudonai LTR(Kp). raudonỹn adv.: Juo geriu, juo geryn, juo veidelis raudonỹn LKGII535(Krtn). ║ paraudęs, nukaitęs (iš gėdos, pykčio, susijaudinimo ir pan.): Iš virtuvės išlindo Magdė ir žiūrėjo raudona kaip aguona rš. Užpyko, liko raudónas kaip žarija Ds. Susarmatijau, išejo raudonà kaip kalakutė Rdn. Ko verki, dukružė, ko raudóni veidužiai? JD558. Aš raudonèsnė ir už uogelę nuo anytos žodelių Niem24. Vėjelio pūsta, skaisti raudona, žmonių kalbėta – dar raudonesnė LTR(Švn). 3. rusvas į rausvumą: Yr gyvačių pas mūsų, matytis an kelio raudónų, susiraičiusių LKT107(Tt). Raudonas gaidys, pasikraipydamas rožėtą skiauterę, garsiai giesta Žem. Koks didelis gaidys! – Gi tų raudonų̃jų [veislės] Rm. Ano didžioji mergelka esanti raudónais plaukais Trk. Prūsokai raudoni lįsdavo plyšiuosna Ad. Kiaušiniai daugiau raudóni Lkv. Priėmė gražiai svečius, senučiams atnešė raudono aluko Tat. Ir visi [viršaičio] žiedai su akimis, tiktai vienas be akies, apvalus ir storas, sunkaus raudono aukso J.Balt. Cidabras baltas, auksas raudonas, misingužė raudonoji, misingužė raudona JD994. Molį aslai reikia imti raudónąjį, ne išlyną Vkš. | Raudónus (nemuštų – rusvai dažytų arba ir visai nedažytų kailių) kailinius besiuvąs Kal. ║ raudas (ppr. apie galvijus): Raudónai karvei (instr. sing.) Zt. Telyčia paturėjo raudóną karvytę – laikysme Mžš. Mūs telaitis raudónas Lz. Išbėgdė raudónas kumeliukas Grv. 4. visiškai nugraužtas, plikai nupjautas: Raudóna žemikė (pieva) par savaitę – nūganėm Grd. raudónai adv., raudonaĩ: Nu šiemet nieko žolės nė[ra], išgriaužta raudonaĩ – utėlę pamatytum Mžš. Ima dalgė raudonaĩ Ėr. 5. prk. didelis, smarkus: Abu buvo raudóni latrai, tai ir nusigyveno Bgt. Ans yra pijokas raudónasis: srėbte sreba degtinę Dr. raudónai adv., raudonai: Tai jį pinigų raudonaĩ primygsi (labai reikalausi) Mlt. 6. DŽ susijęs su revoliuciniu veikimu, su socialistine santvarka, su Tarybų valdžia: Jie visoje apylinkėje raudoniausi rš. O gal jie (samdiniai) vėl, velniūkščiai, skaito raudonas knygeles I.Simon. Kaimynai sako, kad tai (pašalinimas iš darbo) jam už raudonas kalbas (sov.) rš. ◊ Raudonóji ármija sov. TSRS kariuomenė, jos ginkluotosios pajėgos (iki 1945 m., vėliau Tarybinė armija): Raudonoji armija – plieninė, gimusi ugny, žiaurioj kovoj S.Nėr. raudónas (raudonàsis Sut) áuksinas (auksininkas B, pìningas) R180, Lex25, CI485,792 žr. 1 raudonasis: Auksinas raudonas SD454. Lenkmečiais y[ra] pakavotos trys bačkelės raudonų̃jų piningų̃ Všv. raudónas gaidỹs ant stógo J.Jabl gaisras. raudónas gaidỹs giedõs bus padegta: Giedos raudoni gaidžiai ant tavo namų rš. raudóną gaĩdį pastatýti (pakélti Vkš) ant stógo Krkl padegti namus. raudónais gaidẽliais plýšoti skeldėti, skirsti: Įjuodusios tamsiu ruduliu, užgargažėjusiais pirštais mano rankos skilo visur ir visur plyšojo raudonais gaideliais J.Balt. raudonóji gùrguolė sov. virtinė valstiečių pastočių, su plakatais ir transparantais vežančių prievoles tarybinei valstybei: Raudonosios gurguolės važiuoja su rugiais V.Mont. raudonàsis kampẽlis sov. patalpa politiniam kultūriniam darbui: Kaimo raudonųjų kampelių apžiūra padės gerinti jų veiklą sp. raudónas kazõkas toks elgetų šokis: Sako, kad Šidlavos ubagai po atlaidų raudoną kazoką šoka Šlv. raudónos kepùrės reikaláuti M.Valanč norėti nusižeminimo, didelio prašymo. raudónoji knygà rš ypač globotinų augalų ar gyvūnų sąrašas. Raudonàsis krỹžius rš tarptautinė organizacija, teikianti medicinos pagalbą sužeistiems, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių ir kt. raudonóji kulipkė̃lė LBŽ bot. raudenė (Lycogala epidendrum). raudonóji ligà Plk mėnesinės. raudóną Rỹgą paródyti pamokyti prikišti rankas ar ką nors prie įšalusios geležies: Aš tau paródysiu raudóną Rỹgą: prikišk liežuvį pri sušalusio gelžies Lž. raudoníeji žiedaĩ Ss mėnesinės.
2 raudónas sm. (1) žr. 1 raudonasis: Eik šen, mergele, aš tau atskaitysiu raudonų šimtelių LMD(Grl). Kiek kaštuoja tvorelė, o ir žalia rūtelė? – Penkias saujas raudonų, raudonų – tiek kaštuoja tvorelė LTR(Brž). Pavok šitą arklį, tai gausi penkis raudonus LTR(Pns).

raudonas sinonimai

raudonas junginiai

  • ryškiai raudonas, skaisčiai/ryškiai raudonas
Ką reiškia žodis raudonasis? Visi terminai iš raidės R.