telyčia reikšmė

Kas yra telyčia? telyčià (sf.) sf (2) KBII87, KI422, FrnW 1. Q310, H, R, MŽ291, VlnE52, Ch1PvŽ9,13, Sut, N, K, BS144, M, LL50, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, DrskŽ, Pgg, Erž, Vgr, Grz, Krs, Krč, Dgp, Brsl, OZ49, Nmč, Zt, Lt jauna, neturėjusi veršio karvė: Telyčià mitulė arba dvi žiemi išmitusi J. Kitais metais iš teliuko išaugs telyčià, o paskui – karvė Kpč. Dabar turim karvę ir telỹčią LzŽ. Pirmos žiemos telyčià Imb. Anksti pasejo telyčià Dglš. Karvę laiko, telỹčią prisiauklėjo, ir gyvena Šmn. Telyčiàs, aveles visas tuoj vokiečiai išpjovė Kp. Telyčià buvo balta, ausys uždažytos juodai Kltn. Tos telỹčios kojos plonos, sako, tokios tai geros karvės Jrb. Telyčià riebi, net supas Slk. Siūlijai ožką ir telyčia, norėjai tėvelio išpūstėti NS714. Berždinė, berždžia telyčia SD74. Imk mi treigę telyčią ir treigį ožį MitIV248(Ch1Moz15,9). Telyčėlė, karvelė SD165, SD115, N. Mes turim karvę ir telyčė̃lę Rs. Ėdus n[e]ėdus telyčė̃lė, bile šokinėja Plv. Tokia gi graži telyčiū́tė Švnč. Telyčýtę vedė, kaip šoko, tai perlaužė abu kaulus Slm. Pernykštėlę telyčiùkę pasilikom, o gerąją karvę pardavėm Krs. Neina pilnumon telyčià, kai šiaudyklė Klt. Kai mazgiukas telyčiū́tė, suvis Klt. Kaip nuėjo sesyčiukė, tik terado telyčiùkę ir tą pačią šiuometukę JV784. Veršiuko neaugysim, kad būt telyčìkė, tai kas kita Vv. Lapei nubėgus, vilkas telyčiukę papjovė, išėdė vidurius ir prikimšo virkščiais BsPII128(Jsv). ^ Strikinėja kap pirmadėlė telyčià Dbč. Užsimanė ir mykia kaip telyčia buliaus ieškodama LTR(Srd). Išeina mergytė iš tėvelio grinčios arielkos prigėrus kaip kokia telyčià JV970. Aukštos tvoros, storos bobos, mergos kaip telyčios LTR(Kp). Muno mergos kaip telyčios užaugo Kv. Tai čia gražumas merginos: kojos kai palyčios, snukis kai telỹčios (iron.) Vv. Agota bagota – turi bičių kai telyčių, prisikišus už spadnyčių LTR(Aln). Telyčià kai briedis, kaipgi aš ją išturėsiu, kad lėks?! Mžš. Atavedė gražią avelę kai telỹčią Trgn. Tokios kaip telyčiùkės – tai stirnos Rz. Kiaulė ilga, didelė kaip telyčià Pv. Telyčia, kad ir spenius nutrauksi, pieno neduos LTR(Srj). Velyk bliauk telyčiukè, o ne karvute (geriau vark netekėjusi, negu ištekėjusi) Jnk. Marga telyčaitė visą svietą apeina (laiškas) Jrg. Balta telyčaitė dangų raižo (mėnulis) LTR(Sl). ║ pirmaveršė karvė: Prisidėjo i[r] man daugiau darbo: mat melžiu telỹčią triskart, girdau teliuką Mžš. Viena telyčià pirmadėlė Rod. Jauna ta karvė – telyčià pirmo telio tik yra Brž. 2. menk. netikusi, nerangi merga, mergaitė: Ot telyčià – bekošdama išvertė pieną! Dj. Prigulę tokių telỹčių Palango[je] Jd.

telyčia sinonimai

telyčia antonimai

Ką reiškia žodis telyčiotė? Visi terminai iš raidės T.