auksas reikšmė

Kas yra auksas? áuksas sm. ppr. sing. (1, 3) 1. SD454 geltonos spalvos brangusis metalas: Jo žiedas buvo aukso J.Jabl. Valstybės aukso fondas padidėjo rš. Tas žiedas ne auksinis, o tik áuksu apipūstas (paauksuotas) Grg. Ir auksas tos žemės labai geras BB1Moz2,12. Surūdijo ... aukselio rakteliai JV925. Aš pažabočiau bėrą žirgelį aukselio kamanėlėms JV634. ^ Dabar lytus gerai – kap áuksu beria Gs. Áuksu lyja (apie pavasario lietų) Plk. Šitokios gražios pabuvo pagados – kaip áukso Trgn. Auksas ir pelenuose blizga PPr250. Ne viskas auksas, kas auksu žiba PPr213. Auksas ir sidabras – abu brangu ST533. Kad aukso pautą duotų – neimtų B. Teisybė už áuksą brangesnė Grz. 2. paauksuoti šilkiniai siūlai: Auksu siūtos drapanos B. Apvilkt sienas šilkais ir auksu DP16. 3. col. Rm auksiniai pinigai: Turi jie to áukso da ir dabar Sb. Nuo liepelės rasa krinta – tai mano aukselis JV94. ^ Auksas veža, auksas neša PPr291. Be aukso ir šviesybė temsta S.Dauk. Per áuksą pragaran, per áuksą ir dangun TŽV594. 4. prk. kas nors panašu į šį brangųjį metalą: Gintaras – Lietuvos auksas sp. Leidosi saulė. Auksu švystelėjo langų stiklai miestelyje rš. Nemuno vagos vieškelis žėrėjo auksu rš. Áukso rasa krinta DŽ. 5. prk. kas nors labai geras, puikus: Vyras viską padaro namie už žmoną, – tai áuksas, o ne vyras Jnš. Moteris turi būti áuksas An. Tai áukso žmogus: jis visiem padeda, kas tik paprašo Jnš. Aukso vyrą turi, Marijonėle, aukso, – sakydavo moteriškės rš. Mano žemė aukso, mano gyvenimas visu kuo pertekęs Žem. Išnyko aukso dienų svajonės Mair. Aukseliu mane vadina, sidabru savęspi šaukia rš. Auksẽli tu mano! Skr. Mik, mano mažuti, mano auksùti! Švnč. Mano auksel! N. ^ Tyla – tai auksas, kalba – sidabras Sim. Aukso nagai, velnio gerklė (apie gerą, bet daug geriantį amatininką) Vb. ◊ áukso ámžius; rš kurios nors tautos istorijoje – mokslo ir meno suklestėjimo laikotarpis. áukso kálnas (kalnaĩ) Kp didelė gerovė: Kur čia rasi áukso kálną Šn. Aukso kalnai tik ten, kur žmonės negyvena LTR(Vlkj). Aukso kalnus pažadėti, t. y. daug pažadėti, maža laikyti ST257. áukso kulkùtė Rdm bot. paprastoji bitkrėslė, čižma (Tanacetum vulgare). áuksu apipìlti 1. labai turtingu padaryti: Tegu mane ir áuksu apìpila, neisu už jo Gs. 2. Labai daug sumokėti: Karalius liepė suieškoti tokį žmogų, katras galėtų išgydyti jo sūnų, ir tokį prižadėjo áuksu apipilti BM238. áuksas sidãbras kas nors labai gera, puiku: Neišpasakyta linksmybė – áuksas sidãbras gyventi Jnšk. áukso vidurỹs; rš veikimo būdas, elgesys, svetimas kraštutinumams, rizikai. áukso žvãkė bot. puokštinė šilingė (Naumburgia thyrisflora): Kad aukso žvakė nebeataugs, tai smertis tikrai pagaus Trgn.

auksas sinonimai

auksas antonimai

Ką reiškia žodis auksasis? Visi terminai iš raidės A.