gerklė reikšmė

Kas yra gerklė? gerklė̃ sf. (3) Sb, Vrb, (4) Als, Kv 1. DŽ priekinė kaklo dalis (pharynx, larynx, trachea): Gerklės dugne kamščiu kartėlis augo T.Tilv. Kažkas giliai giliai gerklėje sustojo P.Cvir. Meisterio alus atkeliavusiem nuplauna gerkles ir liežuvius P.Cvir. Kur tu, ar gerklės kaulelį pametei?! P.Cvir. Kasparui net gerklė išdžiūvo rš. Žąsų gerkles liūb išlups, dirbs į beigelukus vaikams žaisti, į apvijus gijoms vyti Rt. Gérklę skauda Dkš. Į gérklę įšoko truputis pyrago, ir dėl to plunkščia J. Per gérklę kalbi, giedi iš plaučių, o per stemplę valgai ir geri, ir į skrandį atsiduria J. Man į ger̃klę įkrito akuotas Slnt. Jisai skundžias su gerklè Rs. Atnešk alaus, reikia gérkles praplaut Sml. Visi gerklès išrėkė begiedodami Slnt. Seno gerklė̃s nėr, krūtinės nėr, ir nėr kap gieda Dglš. ^ Sulamdytas lyg iš šunio gerklė̃s Ds. Gerklė kaip aruodas (didelė) DvD435. Gerklė maža skylė, ale daug talpina prš. Kas vilko nasruos, tas ir gerklė[je] K.Būg. Pilvas mislia, kad gerklė̃ pasikorė (sakoma, kai ilgiau negauna valgyt) Gs. 2. prk. balsas: Nuskamba vaikų gerklės mišku ir pamiške P.Cvir. Užkimo gerklė Dkš. Tu su savo gérkle visus prarėki Mrk. Nesirodyk su tokia gerkle (nedainuok) Sml. Nėr tiek žmogaus, kiek gerklė̃s Rz. Ant kito gero gerklė̃s neplėšk Ktk. Jo vienos gerklė̃s nusgąsi Trgn. O gerklė mano tave visad šlovis PK63. ^ Prarėkiau talkoje gérklę (užkimau) Ds. Tu storą gérklę turi (storai kosti) Gs. Išversti ger̃klę (keiktis) Lnk. 3. duobės anga: Apklok gerai duobės gérklę, kad bulvės nesušaltų Lš. Ugnikalnio gerklė̃ (taurė, krateris) BŽ216. 4. jūros (upės) įlanka, uostas: Šiepių gerklė̃ KI578. Pro siaurą gerklę įplaukiam į uostą rš. 5. ratelio dalis, pro kurią eina verpiamas siūlas: Ištrauk siūlą pro ger̃klę Rs. Įverk į gerklìkę siūlą Grk. Gerklelė prisivėlus, reikia išdurt Sml. 6. Švnč kuliamosios ar akselinės mašinos anga, pro kurią kemša javus (šiaudus): Plati mašinos gerklė̃ Pbs. Užkišk gerklę, kad mašina sustotų Šlv. ║ anga, pro kurią mašina išmeta šiaudus: O tu atiminėsi nuo gerklė̃s Rs. 7. rš sunkiojo kulkosvaidžio dalis, kur šoviniai sudedami. 8. palinkusi rugių pusė: Šitep negerai kirsti, per daug po gérkle – pasikreipkim daugiau iš kitos pusės, ir gerklė̃ sumažės Brt. Tai išsivartę rugiai – kaip nesisuksi [kirsti], vis po gerklè Rs. 9. toks moterų kaklo papuošalas: Zanavykės ant kaklo dėdavosi iš tokių karolių padarytą „gerklutę“ – kiauru viduriu apskritą grandinėlę rš. 10. prk. ruporas: Radijų neturim, yra tik gerklės Brž. ◊ dviẽm gerklėmìs storai: Poviliukas pašalo važinėdamas, dabar dviẽm gerklė̃m kosa Slm. gérklę láidyti garsiai šaukti: Láido ger̃klę kaip pjaunamas Tl. gérklę paléisti imti šaukti: Teip gérklę paléidei Skr. gérklę užkim̃šti (užkìšti, užsiū́ti) nutildyti: Užkìšk jam gérklę Jnš. Rėksniui negal užkimšt gerklės Sim. Žmonėms gerklės neužsiūsi J.Jabl. iš nósies į gérklę apie menkai teišmanantį: Ką jis išmano – tik iš nosies į gerklę Rm. iš visõs gerklė̃s garsiai: Iš visos gerklės pradėjo šaukti Jonas Puodžiūnas A.Vien. Iš visos gerklės nusijuokė V.Kudir. Sušuko kiek galėdamas iš visos gerklės I. per gérklę praléisti pragerti: Per gérklę namus praléido Plv. platì (vil̃ko) gerklė̃ girtuoklis: Aukso nagai, vilko gerklė J.Jabl. Trobų nė vardo, kad gerklė plati Šts. už gerklė̃s griẽbti spausti, engti: Gamybiniai reikalai taip pat griebia inžinierių už gerklės J.Dov. už gerklių̃ vadžiótis peštis: Kad abudu būt smarkūs, už gerklių vadžiotųs Gs. visà gérkle garsiai: Ko krioki visà gérkle Rz. Visà gérkle ėmė verkti Pn.

gerklė sinonimai

gerklė junginiai

  • skalauti gerklę
  • Gerklė (upė)
Ką reiškia žodis gerklėmazginis? Visi terminai iš raidės G.