engti reikšmė

Kas yra engti? éngti, -ia, -ė tr., eñgti 1. lupti (kailį), dirti: Vaikis éngia skūrą su gaurais J. Et jau éngi lyg rakalis Vlkv. Aviai kailį éngti DŽ. 2. K spausti, varginti, kamuoti, slopinti: Negali būti laisva tauta, kuri engia kitas tautas (sov.) rš. Dvarininkai engė kumečius kaip įmanydami Jnš. Éngiamosios klasės (sov.) DŽ. Kaip tu gali būti, jeigu pri darbo taip éngia Up. Skolininkas éngia mane, t. y. lupa J. Kam jūs taip eñgiat arklį, gyvuliai nešventinto tvarto! Krok. Dažnai engė žmones vargas sunkus rš. Engė mane savo ginčais Blv. | refl.: Ko čia engatės, krūmus plėšdami, pasilsėkiat Lž. Su tais darbais viena enkis, o jiem niekas nerūpi Gs. 3. J daryti nederlingą, alinti. 4. gremžti, grandyti, brūžinti: Kam éngi tą aslą – paviršių apgaulinėk, ir būs iššluota Dr. Nieks neįejo nugaros nuplauti – éngiau éngiau su skalgaliais KlvrŽ. Išsidarydavo plikas, kad éngdavo (kasydavo) pri pečiaus nugarą, kad éngdavo Plt. [Ledo lytys] brauk kupstynus, eng žolynus rš. | refl.: Arklys éngas, turia suskį Šts. Ką tu čia éngies be darbo, ingiau, t. y. trinies? J. Aš éngiuos – valaus, šluonuos, plaunuos J. 5. dėvėti, plėšti (drabužius): Kuo šventą dieną beapsivilksi, kad tą švarką ėmei éngti Kair. Kam éngi kasdien šventadienius drabužėlius? Jrb. 6. mušti, perti; smarkiai barti: Mes engsiam tus piemenis Yl. Engtinas vaikas Šts. O sugavę taip juos éngė, kad kits sėdėt jau ne'stengė Alvt. Ką ten priešas žada rengt? Engt, engt, engt rš. Éngiau tą vaikezą, kol tik pasiprovijo Vvr. Tuoj ir engia kūlikus, kad negerai kulią LTII417. | refl.: Éngiasi éngiasi viens kitą, lyg ne žmones, o gyvuliai Gs. ◊ káilį éngti mušti: Nutilsi, kad pradės tau kailį engti M.Valanč. Turbūt tėvas tau seniai káilį éngė, kad nebegal su tavim susikalbėti Krš. \ engti; apengti; įengti; išengti; nuengti; paengti; praengti

engti sinonimai

engti antonimai

Ką reiškia žodis engtuvas? Visi terminai iš raidės E.