barti reikšmė

Kas yra barti? bárti, bãra, bãrė (bãro LKAIII101, Pvn, Šv, Gršl) tr. griežtais, peikiamais žodžiais drausti, prikaišioti, vainoti: Barù tave už tai, ka negerai darai Gs. Tu mane vis barì ir barì – jau net nusibodo! Nmn. Bársi nebársi, bet aš neklausysiu Al. Močiutė mane barė, linelių raut išvarė d. Ūžia žalia pušelė, bãria sena motulė Mrk. Vai pūtė pūtė šiaurus vėjelis, vai bãrė bãrė mane tėvelis Dkš. Ein tėtužis per dvarą, sūnytėlį bardams KlvD56. Tu svyruosi, sesutėle, baramà bernelio Krs. Graudinu ką, baru SD66. Po tam juos peikia ir bara truputį DP191. Ir baramųjų žodžių turim daugybę J.Jabl. Atvažiuoja sveteliai laukiamieji, baramieji Mrc. Už tokį darbą, vaĩke, esi labai bártinas Š. ^ Duoda – imk, bãra – tylėk Sv. Bark, ne iš tiesų bark, vyk nepavyk, mušk neužmušk, tai būsi ūkininkas B. Nedžiaukis giriamas, neverk baramas VP31. Genamas bėk, duodamas imk, bãramas tylėk Vkš. Žento bãramas (bártas Pnd) eik pro duris, sūnaus bãramas lipk ant pečiaus An. bartinaĩ adv., bártinai K. | refl. R: Nesibara, nesipyksta – gražiai gyvena Smn. Ko jiedvi nesimylinti, ko barančiosi? J.Jabl. Tylėk, bobut, nebarkis, mes sumokėsime MPs. Įžūlas žmogus, kurs vis bãras, todėl sutremk jįjį J. Geri broliai ir tėviškę pasidalina nesibãrę Lp. Kaip nesibarsi, vaikeli, kad burna pati žiote žiojasi Mšk. ^ Kur baras ar pinigus skaito, iš ten bėk šalin VP26. Kad du barasi, trečias nelįsk į jų tarpą M. Bepig su plaukuotu peštis, su išmintingu bartis Sch92. Neik su girtu bartis, o su pliku peštis Brt.

barti sinonimai

barti junginiai

  • (api)barti
Ką reiškia žodis bartinas? Visi terminai iš raidės B.