baras reikšmė

Kas yra baras? 1 bãras sm. (4) 1. Dkš, Vv vienu kartu užimamas lauko ruožas dirbant (pjaunant javus, raunant linus, šienaujant): Baras yra tiekas dirvos plotas, kiek galima jo sėjant apiberti vienu žygiu K.Būg. Ans pjovė platų rugių bãrą Slnt. Platų bãrą išvarėm pjaudami Jz. Tiek daug rovėjų gali ir platų barą užimti Pš. Linų barą raukime J. Par dieną tris barùs nupjovėm šieno Yl. Šiandieną dvejus barùs rupučių išejom (nukasėm) Vvr. Tikt vieną barą užekėjau MŽ. Išeik, dėdiene, ant dvaro, priimk talkelę nuo baro (d.) Plv. Ana gerą bãrą veda Ds. Bėk, bareli, baruoleli, galan lauko (d.) LTR(Dkšt). ║ koks didesnis žemės plotas: Ant kiek barų (dalių, laukų) žemę laikot? Smn. Bepigu piemeniuo bare (užtvertoje ganykloje) – nei paklys gyvoliai, nei gyliuos Krtv. Žemaičiai tuo pačiu žygiu nuteriojo vieną barą Padauguvio S.Dauk. 2. kar. fronto ruožas, plotas: Netrukus buvo gautas įsakymas žygiuoti į frontą ir užimti kovos barą (sov.) rš. 3. J būrys žmonių: Barai vyrų du stovėjo Gmž.
2 bãras sm. (2) DŽ nedidelis restoranas, kur užkandžiai ir gėrimai parduodami prie bufeto.
3 bãras sm. (2) DŽ atmosferos slėgimo vienetas, lygus 1 dinos slėgimui į 1 cm2.

baras sinonimai

baras junginiai

  • Stasys Baranauskas-Baras
Ką reiškia žodis baraugas? Visi terminai iš raidės B.