visad reikšmė

Kas yra visad? visàd adv., vìsad RŽ, NdŽ, KŽ, DŽ2, Krž, Tl, Klk, Slm, Všk, Grž; MŽ, Sut, N, M, Rtr žr. visada: 1. Mes visàd taip darydavome DŽ. Prie to drūto ąžuolo pinigai visàd degdavo Šmn. Visàd su autais nešiodavo Sdb. Aš jam visad koją apaudavau Ps. O jauną mėnesį visàd lyna Jdr. Mas sėklą, rugius vìsad išsikuldavom su spragelais Kv. Aš žinau vietų, vìsad visados randu uogų Nmj. Tai žmonės! Duodi – neima. O dejavo, buvosi. Su pinigais visad taip. Kiaulėm siūlaineėda M.Katil. Esu aš labai nelaimingas per visad HO. Tu mergele, tu jaunoji, kodėl vìsad nedainuoji DrskD196. Sūneli mano, tave auginau, kad karėn žūsi, visad nemaniau LTR. Visad prieg karaliumis stovėjo DP59. Viešpatis Dievas visàd jaučia ir tuointimpos ant mūsų žiūri DP79. Dvasia Dievo viena yra, ir vienaip visad ir visuosiamp kalba DP218. Togidel ir mes krikščionimis nesitikėkiam visad gero šiame gyvenime turėsiančius BPI258. Visad savo Dievo lauksi Mž342. Tačiau gema aname silpname, smertelname ir atsimainančiame kūne, kursai visad yra palinkęs griekop, o niekad ižkęst negali, idant nupult neturėtų MP79. Amžinai tavi visad dėkas darys PK151. ^ Visad kitaip regėsi, kad per skylę žiūrėsi LMD. Vìsad geriau liežuvį prikąsti, o ne laidyti Krš. Ne visad saulė šviečia, ne visad lietus lyja Brž. Piktieji žmones tarp gerųjų visad bus DP85. Kas išmintingas, visad laimingas D.Pošk. Tinginės linai, o nevaleikos vaikai – visad geri LTR(Šmk). Kas iš karto perka, tas visad permoka LTR (Šd). 2. Ir padarė visad penkias dešimts vario kabelių BB2Moz36,18.

Ką reiškia žodis visada? Visi terminai iš raidės V.