laimingas reikšmė

Kas yra laimingas? laimìngas, -a adj. (1) DŽ, -à (3) 1. kuris turi laimę, dalingas: Užtikrinti laimingą vaikystę kiekvienam kūdikiui – vienas iš svarbiausių ir kilniausių uždavinių rš. Laiminga ir garsi buvo kistynų tauta, ir nieko jai netrūko A.Vien. Eglė laimingiausia iš visų marčių, ji nelieja gausiai ašarų karčių S.Nėr. Žmogus tada laimìngas, kada jo sąžinė rami BŽ561. Laimingi, dainuodami jie ėjo laukais, pjaudami rugius ir rišdami pėdus J.Marc. Ne viena žole gyvolis laimingas Žem. Gera linksmam, laimìngam būti Vlkv. Būtau tę gal laimìngas buvęs Klvr. ^ Ne tas laimingas, kur karvę už ragų laiko, bet tasai, kurs ją melžia KrvP. Laimingas, kurs gal privalgyti sulos su duona (nes sulai esant – duonos nėra, duonai esant – sulos nėra) VP28. Laimingą ir dorą visi myla VP28. Gimsta laimìngas, o ne turtingas Bsg. Laimingas vargšui nepagodo[ja] Lzd. Tas yra laimingas, kurs laimės neieško LTR(Jrb). Laimingesnis dalykas duoti, kaip imti SkvApD20,35. laimìngai adv.: Tūmaitienė laimingai nusišypsojo I.Simon. 2. kuris teikia, duoda laimę, sėkmingas: Jis čia pasiliko, vedė merginą ir pradėjo laimingą gyvenimą P.Cvir. Į ateitį laimingą drąsiai žiūri T.Tilv. Laimìnga ranka to gydytojaus J. Palaimėjo žuvies – laimìnga diena Škn. Laimìngas vėjas pūtė, tai kitos triobos neužsidegė Gs. Jam blykstelėjo laiminga mintis Ašb. Jis dažnai sėdėdavo ant marių kranto ir megzdavo laimingus tinklus prš. Ištark man žodį laimingą, niau perstosiu būt verksminga SGI96. Tus metus turėsi laimingus MPIII46. ^ Laimìngos kelionės (linkėjimas iškeliaujančiam)! Šk. Laimìngą kelią! Drsk. laimìngai adv.; R180, laimingaĩ: Pavojus praėjo laimìngai DŽ. Anie laimìngai gyvena J. Būt parvažiavę laimingaĩ Ėr. Prikelk laimingai ir nuvesk mus MKr17. laiminguõ adv.: Likit sveiki, vaikeliai, laiminguõ visiem! Tvr. 3. vaisingas, derlingas, našus: Laimìngos pupos, kad daug atneša J. Avietės laimìngos (nuraškei – vėl žydi, vėl mezga) Pšl. Laimìnga žemė Pšl. Laimìnga obelė Pšl. | Vieną sykį sirgo laiminga moteriškė BsMtI21.

laimingas sinonimai

laimingas antonimai

laimingas junginiai

  • laimingas atsitiktinumas, laimingas galėdamas
  • Laimingas skaičius... Kitas
Ką reiškia žodis laimingauti? Visi terminai iš raidės L.