sulos reikšmė

Kas yra sulos? sùlos sf. pl. (4) BzF179(Prk) žr. sula: 1. Plik [Galvą] liúobu plauti su kiaušio geltonymu ir su beržo sulõms LKT130(Krg). Kad pradeda beržas sprogti, bėga sùlos lauku Rsn. 2. Sulàs daro iš raudonų spalgenų Dgp. Nė kokio jauno medelio, mažo ar didžio, nepardiegti lig suloms nesukrekus S.Dauk. Idant medžiai Viešpaties pilni sulų būtų BPs104,16. Usnės, kurios krūvon aug ir geriausiai sulas tur, sukūrenamos yra kaip tikrai sausi šiaudai BBNa1,9-10.

Ką reiškia žodis sulotas? Visi terminai iš raidės S.