sąžinė reikšmė

Kas yra sąžinė? są́žinė sf. (1) 1. Lex42, H, R, MŽ234, N, K, Rtr, FT, Š, Klp, Lž, Grv protinis ir emocinis savo veiksmų įvertinimas pagal istoriškai susiformavusias moralės normas: Sąžinė yra lyg koks kelrodis, padedantis žmogui išvengti amoralių poelgių sp. Jis visa sprendžia pagal są́žinę DŽ. Jam są́žinė prikaišioja DŽ1. Są́žinės graužimas NdŽ. Gryna sąžinė LL242. Švari sąžinė rš. Sąžinės balsas rš. Nereikalaukite, kad aš eičiau prieš savo sąžinę J.Gruš. Mano są́žinė rami, tai aš ramiai ir miegčiu Lp. Numirtų mergučė, paskui są́žine besigriaužtum Skr. Są́žinė graužia, kad neteisingai žmonis korojo Erž. Žmogus gėrė gėrė, matyt, są́žinė pjovė Iš. Sąžinės laisvė rš. Ir slėgsite man sąžinę lyg amžinos, neišperkamos nuodėmės rš. Jo są́žinė pabudo Mrj. Tegul ant jų są́žinės guli, kad nekaltai mus įskundė Jnš. Jo sąžinė juoda kaip anglis (nesąžiningas) Dkš. Visus teisia jisai iš sąžinės (kaip jam sąžinė rodo) J.Jabl. Kaip gera, kad galima gulėti be jokių sąžinės priekaištų I.Simon. Daug kas tokiai vadovybei nenusileis ir veiks taip, kaip sąžinė jiems liepia A.Vien. Sąžinės teismą sudarė caro skiriamas pirmininkas ir 6 posėdininkai MLTEIII530. Sąžinė … yra skaisti nuo pradžios iki galo A1884,66. Klauskite jūs savo sąžinės A1884,332. Ji išsipažino, kad sąžinė jos jau seniailabai kaltinusi Ns1850,1. Paremk širdis ir sąžinę, duoki Tavęs išmanymą PK21. Tave kibina velinas alba sąžinė piktoja BPI84. Tavo sąžinę ir darbus ant jo (Šventojo Rašto) turėk paguldytus Mž335. Kaipgi persižinai tu su savo sąžine? AK56. Nesa tatai yra malonė, jei kursai dėl sąžinės Dieviep pikt nuokenčia VlnE67. Aš rūpinuos, idant visados turėčia sąžinę be pažeidimo BtApD24,16. Trečiuoju atskyriu yra vadinamas griekas prieš sąžinę MT60. Dabar perkratyk tavo sąžinę brš. | prk.: Senelis buvo visos šeimos dvasia ir sąžinė: visi jam lenkėsi, visi jį gerbė, visi jį mylėjo rš. Epochos sąžinės žaizdas aš pamačiau ir praregėjau, ką darau J.Gruš. 2. žinojimas, mokėjimas: Su są́žine padarė Grž. 3. susižinojimas: Vagių są́žinė NdŽ.

sąžinė sinonimai

sąžinė junginiai

  • švari sąžinė
Ką reiškia žodis sąžvygis? Visi terminai iš raidės S.