žaizdas reikšmė

Kas yra žaizdas? žaĩzdas sm. (4) KŽ; N, BzBkXVII327, (2) žr. 1 žaizda: Kur žaizdaĩ, tai plauna ramunėlėm Alvt. Ant kojų žaizdai negęsta V.Krėv. Anie smarkūs budeliai pagavo Christų … ir pradėjo smarkiai plakt … kūną Christaus Viešpaties, priduodinėdami … randus ant randų, žaizdus ant žaĩzdų teip, jog plūdo iž jo versmės kraujo didės DP168-169.

Ką reiškia žodis žaizdavimas? Visi terminai iš raidės Ž.