uostas reikšmė

Kas yra uostas? 1 úostas sm. (1) K, Š, Rtr, BŽ92, DŽ, KŽ, Klp, uõstas (2) 1. Q515, N, M, L, GGA1885,914, Slnt jūros ar upės pakraštyje įrengta vieta laivams stovėti ir remontuoti; vieta kroviniams į laivus pakrauti ar iškrauti: Marių uostai R43, MŽ58. Jūros úostas bus įkyšulys vandens į žemę J. Seniausias Lietuvos uostas buvo įrengtas Klaipėdoje, prie Kuršių marių MLTEIII605. Jūros, karo, perkrovimo úostas NdŽ. O ten daba uostas užšalęs yrai Plng. Úoste luotai daba nestova Rsn. Į pietus nuo pilies buvo numatytas uostas rš. Jachta išniro uosto vartuose rš. Uostas pribyrėjo smilčių ir visai užako A1884,263. Tasai uõstas stovėjęs Lielupės ir Dauguvos žiotyse K.Būg. Pas Palangą buvo senovė[je] uostas, į katrą liuob svetimų šalių laivai atplaukti ir grūdus pirkti M.Valanč. Vienog žemaičių medinykai ir tose kruvinose dienose niekaip nenorėjo būtinai nu pajūrio atstoti ir paskuoję savą įtaką arba uostą upės Šventosios ties Palanga gyniojo S.Dauk. Paskuo nuirklavęs [karalius] į kitos upės įtaką arba uostą S.Dauk. Žvejot uždrausta … iki Dravernos upės uosto TP1881,7. Vienas garlaivis gulėjo juo uostop linkai ant inkaro LC1887,11. Į uostą įbėgti Q248. | prk.: Ramybės uostas rš. 2. DŽ prk. miestas arba miestelis, turintis tokį įrenginį: Pagudėje prie Aistmarių prūsai turėjo įsirengę Truso uostą, svarbų prekybos centrą rš. Nemunas tur daugel uostų, kur Lietuvos javus pila į valtis ir į svetimas žemes gabena A1885,61.
2 uõstas sm. (2) NdŽ, KlK22,75(Lkv, Pln, Skd), Als 1. žr. ūsas 1: Švypt švypt į uõstą – velnį toks mislija Krš. 2. žr. ūsas 4: Žioge, žioge, duok deguto, ka neduosi, suksiu uostą kai kopūstą Vdk. 3. žr. ūsas 5: Tos uogos jau su uõstais DūnŽ. Kai brešės išleis uostùs, reiks dar uždiegti anų bent porą ežių Slnt. O tie erbūzukai labai y[ra] skani, tokie saldi, su uõstais Kl. 4. P, BTŽ, Žr žr. ūsas 6. ◊ į uõstą pū̃sti miegoti: Pùta į uõstą lig dvylektos DūnŽ. per uõstą pū̃sti 1. miegoti: Lyna, visi ka pùta par uõstą Krš. 2. sunkiai alsuoti, dūsuoti: Ko putì par uõstą, a sergi? Krš. Ko putì par uõstą, a čia taip sunkiai užlipti? Krš. uõstą kraipýti abejoti: Uõstą kraĩpo, nebnoriąs pirkti KlK12,80(Grd).

uostas sinonimai

uostas junginiai

  • importo uostas, jūrų uostas, oro uostas, žvejybos uostas
  • oro uostas, žvejybos uostas
  • Ankaros oro uostas, Jonavos oro uostas, Jorge Newbery oro uostas, Kauno oro uostas, Klaipėdos jūrų uostas, Laz-АХ183 'Oro uostas', Ministro Pistarini tarptautinis oro uostas, Nidos oro uostas, Oro uostas, Palangos oro uostas, Rygos oro uostas, Ventspilio oro uostas, Vilniaus oro uostas, Šiaulių oro uostas
Ką reiškia žodis uosteliauti? Visi terminai iš raidės U.