valtis reikšmė

Kas yra valtis? 1 váltis sf. (1) KBII102, KI172, K, LTEXII60; Q289, H, R, MŽ350, Kos37, Sut, N, M, LL68,276, Š, ŠT24,81,99,139, ŽŪŽ127, Smln laivas (ppr. nedidelis), dažniausiai medinis, plokščiu dugnu, vienu arba abiem smailėjančiais galais, luotas, laivė, eldija: Žvejų váltis DŽ. Krovinių váltis DŽ. Upinė váltis NdŽ. Plokščiadugnė váltis NdŽ. Traukiamoji váltis NdŽ. Motorinė váltis NdŽ. Válčių prieplauka NdŽ. Valties pavidalo LL77. Kitur valtį vadin irklumi I. Valtis – nedidis būklas yrimo ant vandenio I. Irklinė valtis LKGI570. Žėgliai, marės trauka váltį, váltis bėga Rsn. Čia su válčia važinėjo prie mūs namo PnmŽ. Tarp bangų nebuvo válties matyt Pgg. Prūsai valtyse veža grūdus Nemunu į Karaliaučių iš Kauno J. Sutūpusys į valtis mandė į Rygą laužties S.Dauk. Laivų, valčių tiltas R307. Valtis tiltinė I. Didžioji valtis ant upės I. Valtis, sugadni pri iškrovimo naudos didžiųjų eldijų I. Traukiama krovinių váltis BŽ14. Atrišk váltį nuo kranto ir galėsi plaukt Mrj. Ans persikėlė valtyje, laive Jn. Su válčia persikeldavo per Nemuną Vlkš. Válties insistvėrė ir pavertė Sug. Mes vadinam i válčia, i luotu, o kap teisingiau – negaliu pasakyt Alv. Greitai bėgo į savo váltį Sch139. Valtis, tarytum pašautas paukštis, gavęs laisvės, įstrižai raižė bangas A.Vien. Valties griaučius sudarė storas medžio tašas, prie kurio skersai buvo prikalami mediniai groblai rš. Turtingesni ūkininkai turi savo valtis ir reikalingą daugį tinklų A1884,265. Nuleidė valtį ant marių BtApD27,30. Anų valtys grimzdo ŽCh83. Sukuliamas yra laivas, valtis, ekrūtas BPI201. Bėk bėk, valtele, ant greitos Nemonelės RD85. Rods gelbėčiau, rods gelbėčiau, neturiu valtelės neigi nei irklelio KlvD302. Kai tik šviežiai sustabdo Nemuną, su valčikè eini – kad biskį įsmuksi – kibsies į valčikę Vl. Valtùtė KII77. | Būdavo, pasidaro dideles valtis (klumpes) Vv. | prk.: Valdyk ir mano valtį trumpo gyvenimo brš. Likimo valtelė išnerdavo iš sudėtingiausių situacijų rš.
2 váltis sf. (1) K, J.Jabl, NdŽ; BTŽ 1. R, MŽ392, P, N, Š, K.Būg, NdŽ, DŽ1, KŽ, Lbv, Pun, Šil, Gdl, Brb (avižos) varpa, šluotelė: Grūdai avižų váltyse guli J. Šitų avižų labai gražios váltys J.Jabl. Avižų váltys tik karo Dkš. Geros avižos – avižų váltys sprindžiavos Prng. Valtẽlė KŽ. 2. KŽ bot. tuščioji aviza">aviža (Avena fatua).
3 valtis sm. B, N, K.Būg, FrnW žvejų tinklas.

valtis sinonimai

valtis junginiai

  • gelbėjimosi valtis, irklinė valtis, iškylų valtis, motorinė valtis, plokščiadugnė valtis
Ką reiškia žodis valtiškas? Visi terminai iš raidės V.