varpa reikšmė

Kas yra varpa? várpa sf. (1) KBII83, K, LsB209, Š, FrnW 1. SD156, H153, R, R15,229, MŽ, MŽ19,306, OsG26, Sut, I, N, M, L, Rtr, ŠT10, BTŽ, KŽ, LTEXII93, DrskŽ, Aps pailgos formos žiedynas ar iš jo išaugęs grūdų vaisynas: Rugio várpa DŽ. Javų várpos NdŽ. Ižleidžiu varpą SD94. Pradėjo jau atsirast grūdai, jau várpos išplaukė rugių, tai jau gerai Zr. Varpa akuotota S.Dauk. Ingi šiaudo várpa, várposa grūdai. Šlčn. Šuniažolės várpa Dglš. Usnių várpų nebus, kai tris rozus išravėsi Klt. Rugys reikia kad išplaukt su várpa, ale grūdo kad nebūt, tada šienaut pašarui Klt. In várpas jau eina rugiai LKT288(PnmA). Grūdai jau prėję, sunkios varpẽlės Krs. Várpos buvo svarios, sunkios, tai ne dabar Graž. Miežis išaugo, išsikerėjo visas krūmas dideliums várpums Trg. A jūs esat atradę dvi várpi, krūvoj suaugusi? Krg. Brandūs [javai] – várpos už kamblius sunkesnės Dkš. Tokie miežiai geri – varpa varpon KlK47,43(Klt). Várpa in várpą gražiai sudėta Krm. Várpa razsipūtė, grūdas byra LKKIX194(Dv). Várpos didelės kap vantos Rmš. Várpos paaugo kaip avies uodegos KlvrŽ. Várpos kaip silkės guli ant žemės Ps. Varpos kai bizūnai, rugiai kai siena Grdm. Muno rugių várpos kaip kankorėžiai Lkv. Várpos kai laužas, i katė galia lipt Ar. Žieminiai kviečiai, y[ra] nu sprindžio varpos Kl. Várpos stovi kai riekės Klt. Kad suaugo rugiai – várpos per sprindį, o grūdai kap riešutai Tvr. Susiedo laukai žaliuoja, varpos kaip skujos svyruoja A.Strazd. Kap rugius pjovėm, tai trynėm várpas kešeniuosan GrvT132. A jūs dabar badaujat, ka tuos várpas gliaudot? Mžš. [Rugių] várpos žalios – jau raško, kepa duoną Žl. Várpų rinkimas NdŽ; SD94, D.Pošk. Ana renka várpas po dirvas J. Duodi várpas į tą rąstą, i birsta grūdai Kl. Pryšais teip suklosi suklosi tas várpas į vidurį par kluoną, nu i tašysi sau Ms. Tas várpas išplaksi, išpurtinsi, dailiai sumuši į žemę Nt. Miežius pasėjus, valgoma kiaulės uodega, kad ilgos varpos augtų Brž. Rugelius kirto, rugeliai virto, rugelių varpos ant žemės linko LTR(VšR). Kai laukeliu jojau, negali pajoti, lūžta linksta kviečių varpos žirgam po kojelių LTR(Plv). Rugeliai žaliavo, kviečiai varpas leido LTR(Vlž). O kai mes prijojom tą giriamų [mergelių] kaimą, smilgų dirsių kirto varpos žirgui per kojeles LLDII40(Mrk). Ir sepnavo antrą kartą, jog septynios varpos auga iš vieno šiaudo, pilnos bei storos BB1Moz41,5. Kad pjausi javus savo, atlik varpas, kurios nukrinta ant žemės tavo MP104. Varpelė SD156, Sut, N. Varpytė N. Su pjautuvais [pjaunant] varpẽlė nenukrenta Kvr. Vėjelis pūtė, svirnelis ūžė, varpytė̃lė siūravo (d.) Dbg. Tada šunelis pradėjo Dievo melst tarydamas: –Dieve, duok nors tokią varpelę, kokią aš apžioju BsPIII274(Vlkv). Kap būdavo mėšle sėti [rugiai], tai pilna varpùkė grūdukų Srj. Varpelýtės – penki grūdai (menki rugiai) Klt. Veizu: rugiai smulki, varpilẽlės kaip žiurkės uodegikės Rdn. Miežiai tai sprindiniai, o varpẽlė kaip musia Antz. Paskui pakėlė tie rugeliai varputès Nm. Varpeliū́tė nuknebus, kas iš jų (miežių) bus Klt. ^ Lyg tarytum ramumas teip dūšion intslinko, kad net dūšia kaip várpa pribrendus nulinko A.Baran. O saulės spinduliai, kaip miežių varpos, nusvyra žemėn aukso akuotais J.Aist. Debesỹs kai várpa (mažas), o lyja kaip iš botago Str. Plona varpa nešte neša, stora varpa vežte veža Pnd. Tuščia várpa aukščiau galvą kelia negu pilna Sk. Nu rugiai buvo: katiną mesk – nueis várpom (apie tankius rugius) Tj. A misliji, ka vedum su tičiu ant vieno stiebo dvi várpos augo? End. Kad ant vieno šiaudo dvi várpos augtų, i tai negali duoti tokios algos (samdinės prašomos) Krkl. Gegužė miežio varpa užspringo (kai miežiai išauga, gegutė nustoja kukuoti) Gršl. Pirma viską pragerdavo da ant várpos (kol javai dar nekirsti) Rdm. Ko čia skubėti, bene várpa trūksta Pj. Dykos várpos nei saulei neslenkia JT265. Nekišk savo várpą į svetimą tarpą (nesikišk į kitų reikalus) Snt. Kišk į tarpą savo varpą B940. 2. Š, Rtr, NdŽ, KŽ, MedŽ424 anat. vyriškas lyties organas (penis): Par várpą šlapumą traukia Pšš. Vaiko varpẽlė kap stojos, tai švir švir švir an manę Vlk. Diedukas senas, skrandutė trumpa, kai pasilenkia, – varpùtė kruta (d.) Šn. 3. NdŽ noragas. 4. grąžto smaigalys: Galas grąžto bus várpa J.

varpa sinonimai

varpa antonimai

varpa junginiai

  • Varpa (lytinis organas)
Ką reiškia žodis varpagali? Visi terminai iš raidės V.